Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352375435

  Þróun félagsvísinda
  FÉLV1ÞF05
  5
  félagsvísindi
  þróun félagsvísinda
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum byrjunaráfanga fá nemendur innsýn í mismunandi greinar félagsvísindanna með sérstaka áherslu á félagsfræði, sálfræði og uppeldisfræði. Farið er í upphaf og sögu félagsvísinda, mismunandi stefnur og sjónarmið og nokkra helstu frumkvöðla innan félagsvísindanna. Fjallað er um grunneiningar samfélagsins og áhrif þess á einstaklinginn og líf hans. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu og geti myndað sér skoðanir á málefnum sem efst á baugi eru hverju sinni. Nemendur fræðast um þá þætti sem hafa áhrif á líf barna og fullorðinna í nútímaþjóðfélagi. Einnig er þeim gefin innsýn í þá hugmyndafræði sem nútíma félagsvísindi byggja á, mismunandi viðfangsefni þeirra og mikilvægi í daglegu lífi. Sem dæmi um einstaka efnisþætti má nefna: Félagskerfið, hagkerfið og stjórnkerfið, erfðir og umhverfi, frjáls vilji löghyggja, félagsmótun, þróun menntunar, kynhlutverk og jafnfrétti, menning og trúarbrögð, fjölskyldan, vinna og atvinnulíf.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu grunnhugtökum, viðfangsefnum og sjónarmiðum félagsvísinda
  • sögulegum uppruna og þróun félagsvísinda
  • ólíkum öflum sem hafa áhrif á mótun einstaklingsins
  • þeim félagslegu stofnunum sem hafa áhrif á líf hans
  • möguleikum til að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi
  • réttindum og skyldum gagnvart samfélaginu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda
  • skilja stöðu sína innan samfélagsins
  • tjá sig í ræðu og riti
  • greina einkenni og þróun samfélaga
  • greina orsök og afleiðingu
  • að skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundavallarhugmyndum félagsvísinda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla upplýsinga og vinna með þær á hagnýtan og fjölbreyttan hátt
  • tjá sig um og taka rökstudda afstöðu til álitamála
  • bera virðingu fyrir mismunandi lífsgildum, mannréttindum og jafnrétti
  • setja sig í spor annarra
  • skilja stöðu sína í samfélaginu og eiga farsæl samskipti við umhverfi sitt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.