Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352460324

  Átjánda öld til nútímans
  SAGA2ÁN05
  8
  saga
  mannkynssaga frá 1750 til nútímans
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þetta er seinni kjarnaáfanginn, en hér er haldið áfram þar sem frá var horfið í SAGA1MF05 og sögunni fylgt eftir fram til okkar daga, það tímabil sem hefur verið kennt við nútíma, frá upplýsingaröld til líðandi stundar. Ekki er um að ræða sögu tímabilsins í heild sinni heldur eru ákveðnir þættir valdir úr, svo sem lífskjör, menning, lífsþættir og stjórnmál. Eins og í SAGA1MF05 er hér að mestu um sögu vestrænnar menningar að ræða.
  SAGA1MF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nokkrum afmökuðum skeiðum sögunnar með tilliti til ýmissa sviða hennar svo sem: menningar, hugarfars, stjórnmála, einstaklinga, samfélags, tækni og vísinda
  • sögu Íslands í samhengi við sögu Norðurlanda, Evrópu og heimsins
  • fjölbreytileika heimilda
  • miðlun sögunnar á fjölbreyttan hátt og þeim reglum sem gilda um heimildaritgerðarsmíð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina afmarkað sögulegt málefni, greint meginþætti og álitamál, leitað eftir mismunandi sjónarhornum , lýst málinu og gefið álit sitt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda
  • vinna sjálfstætt sem og í hópum að gerð fjölbreyttra heimildaverkefna
  • lesa og túlka texta, kort, töflur, gröf og myndir frá mismunandi tímaskeiðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta söguleg fyrirbæri út frá forsendum hvers tíma og sjái tengsl þeirra við nútíma
  • leita að, greina og meta mismunandi sjónarmið um söguleg efni
  • rýna í heimildir, vinna úr þeim og leggja á þær gagnrýnið mat
  • vinna heilstætt verkefni samkvæmt reglum um heimildasmíð
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.