Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352989059

  Lífríki íslands
  LÍFF2ÍS05
  12
  líffræði
  lífríki íslands
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er megináhersla á að kynna lífríki Íslands og þá sérstöðu sem það hefur bæði vegna jarðsögu landsins og landfræðilegrar legu þess. Skoðaðir eru helstu hópar lífvera á landi, sjó og ferskvatni; spendýr, fuglar, fiskar, hryggleysingjar og plöntur. Lifnaðarhættir mismunandi hópa lífvera eru kynntir og helstu einkenni þeirra. Lögð er áhersla á að nemendur þekki algengar lífverutegundir á Íslandi. Einnig eru breytingar á lífríki Íslands í gegnum árin skoðaðar. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og gagnaöflun frá mismunandi miðlum. Einnig er áhersla á að nemendur miðli þekkingu sinni á skapandi hátt.
  NÁTT1LE05 / LÍFF2EL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sérstöðu lífríkis Íslands, m.a. vegna eyjaáhrifa og jarðsögu
  • einkennum helstu hópa lífvera sem finnast í lífríki Íslands (á landi, í fjöru, sjó og ferskvatni), s.s. gróðri, hryggleysingjum, fiskum, fuglum og spendýrum
  • búsvæðum, lífsferlum og lífsögu mismunandi lífvera
  • gagnsemi greiningalykla við tegundagreiningar
  • mismunandi rannsóknaraðferðum í líffræði
  • breytingum sem hafa orðið á íslensku lífríki undanfarin ár
  • framandi tegundum og ágengum tegundum
  • hugtakinu líffræðilegur fjölbreytileiki
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina á milli mismunandi lífveruhópa og/eða tegunda
  • tjá sig um málefni tengd lífríki Íslands á ábyrgan og rökrænan hátt
  • beita einföldum líffræðilegum rannsóknaraðferðum
  • að lesa líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér frekari þekkingar á lífríki Íslands með aðstoð fjölbreyttra miðla
  • leggja mat á upplýsingar sem tengjast lífríki Íslands á ábyrgan og rökrænan hátt
  • taka þátt í umræðum um málefni tengdum lífríki Íslands á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • koma þekkingu sinni á framfæri á skapandi hátt
  • taka þátt í verklegum æfingum þar sem líffræðilegum rannsóknaraðferðum er beitt
  • taka tillit til íslenskrar náttúru í daglegu lífi og stuðla að sjálfbærni hennar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.