Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352815147

  Félagsfræði þróunarlanda
  FÉLA3ÞR05
  10
  félagsfræði
  þróunarlönd
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um mismunandi hugmyndir um skiptingu heimsins, einkum um skiptinguna í þróuð lönd og vanþróuð. Fjallað er um mismunandi hugmyndir að baki hugtökum sem notuð eru yfir þróunarlönd svo sem „vanþróuð lönd“, „þriðji heimurinn“ og „suðrið“. Nemendur læra um ólíka merkingu og bakgrunn þróunarhugtaka. Sérstök umfjöllun er um efnahagsleg, stjórnmálaleg og menningarleg einkenni þróunarlanda, orsakir og afleiðingar mishröðunar heimshluta. Kenningar um orsakir þróunarástands og hugmyndafræði sem kenningarnar byggja á eru teknar til greiningar. Fjallað verður um sögu og tegundir þróunarsamvinnu og hugað sérstaklega að verkefnum þar sem íslenskar stofnanir hafa komið við sögu. Áhersla er lögð á að nemendur geri sér grein fyrir margbreytileika samfélaga sem teljast til þróunarlanda.
  FÉLA2SS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem notuð eru í umræðu um þróunarmál
  • kenningum, viðfangsefnum, rannsóknaraðferðum og álitamálum
  • skýringum á þróunarmismun
  • mikilvægi þróunarsamvinnu og vandamálum sem tengjast henni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja einstök viðfangsefni lífi í nútímasamfélagi
  • leita upplýsinga um málefni þróunarlanda á markvissan og gagnrýnin hátt og setja í fræðilegt samhengi
  • lýsa breytingum sem orðið hafa á stöðu ýmissa þróunarlanda síðustu ár og áratugi
  • bera saman mismunandi aðferðir þróunaraðstoðar og þróunarsamvinnu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á mismunandi útskýringar og kenningar um ástand og stöðu þróunarlanda
  • miðla þekkingu sinni og afstöðu í samræðu og rökræðu
  • taka gagnrýna afstöðu til aðferða í þróunarsamvinnu
  • vinna með heimildir og gera grein fyrir niðurstöðum sínum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.