Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352815547

  Aðferðafræði
  FÉLA3AÐ05
  11
  félagsfræði
  aðferðafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er áhersla lögð á tengsl á milli kenninga og rannsóknaraðferða innan félagsfræðinnar. Nemendur kynna sér megindlegar og eigindlegar rannsóknir innan félagsfræðinnar í þeim tilgangi að þeir geti metið, tekið afstöðu til og fjallað á gagnrýnin hátt um niðurstöður rannsókna. Auk þess að geta greint á milli þessara ólíku rannsóknarhefða þá er í áfanganum fjallað sérstaklega um sögu og þróun megindlegra rannsóknaraðferða og stöðu þeirra innan félagsvísinda í dag. Farið verður yfir helstu einkenni þessara rannsókna og við hvaða aðstæður megindlegar aðferðir henta best. Ítarlega verður fjallað um helstu rannsóknaraðferðir og lögð áhersla á að nemendur öðlist reynslu í að beita þessum aðferðum. Þá er fjallað um greiningu megindlegra rannsóknargagna og skrif á rannsóknarniðurstöðum. Rætt verður um aðferðafræðileg og siðfræðileg vandamál sem tengjast rannsóknum.
  FÉLA2SS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sjónarhornum kenninga í félagsfræði
  • sértækum hugtökum félagsfræðinnar
  • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • hvað hefur áhrif á val á rannsóknaraðferð
  • helstu aðferðum innan megindlegrar rannsóknarhefðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og ensku
  • beita megindlegum rannsóknaraðferðum á margvísleg viðfangsefni
  • beita fræðihugtökum á margvísleg viðfangsefni
  • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta séð samfélagið út frá ólíkum kenningarlegum sjónarhornum
  • vinna úr megindlegum rannsóknargögnum og leggja mat á félagsfræðirannsóknir
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við margvíslegar aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýnin hátt. Geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.