Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352826444

  Sjónarmið og saga
  UPPE2SS05
  4
  uppeldisfræði
  almenn uppeldisfræði, saga, sjónarmið
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um uppeldis- og menntunarfræði sem fræðigrein, rætur hennar, sögu og hagnýtingu. Lögð er áhersla á að efla skilning á mikilvægi uppeldis og menntunar og að nemendur öðlist hæfni í að takast á við störf er tengjast uppeldi og menntun. Hugtakið uppeldi er tekið til skoðunar og umræðu. Mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis eru skoðuð í ljósi kenninga um uppeldi og menntun. Fjallað er um þróun uppeldis og menntunar og hugmyndafræði nokkurra þekktra uppeldisfrömuða. Fjallað verður um uppeldi í íslensku nútímasamfélagi, t.d. í tenglum við dagvistun, kynjamismun og breytingar í fjölskyldum. Einnig verður fjallað um þau uppeldisáhrif sem list, bækur, fjölmiðlar, leikir, leikföng, íþróttir, o.fl. hafa á börn.
  FÉLV1ÞF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mótunaraðilum uppeldis og menntunar í samfélaginu
  • sérstöðu þeirra aðila og stofnana sem eru mótandi fyrir uppeldi og hvað þeir eiga sameiginlegt
  • kenningum sem hafa áhrif á uppeldi og menntun
  • margvíslegum könnunum á uppeldi og menntun
  • mikilvægi þeirra sem starfa með börnum og unglingum
  • aðalatriðum í sögu uppeldis og menntunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita einföldum kenningum í uppeldis- og menntunarfræði
  • túlka kannanir tengdar uppeldi og menntun
  • greina á milli tilfinningalegs mats og faglegs mats á ýmsum þáttum sem hafa áhrif á uppeldi og menntun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja sjálfur gagnrýnið mat á hvað er vænlegt til árangurs í uppeldi barna
  • geta hagnýtt sér kenningar í raunhæfum verkefnum
  • meta siðferðileg álitamál í tengslum við uppeldi og menntun
  • afla sér heimilda eftir fjölbreyttum leiðum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.