Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352827124

  Rannsóknaraðferðir
  UPPE3RA05
  4
  uppeldisfræði
  kenningar, rannsóknaraðferðir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er áhersla lögð á tengsl á milli kenninga innan uppeldis- og menntunarfræða og rannsóknaraðferða. Nemendur kynna sér megindlegar og eigindlegar rannsóknir innan uppeldis – og menntunarfræða í þeim tilgangi að þeir geti metið, tekið afstöðu til og fjallað á gagnrýnin hátt um niðurstöður rannsókna á uppeldi og menntun. Auk þess að geta greint á milli þessara ólíku rannsóknarhefða þá er í áfanganum fjallað sérstaklega um sögu og þróun eigindlegrar rannsóknarhefðar og stöðu eigindlegra rannsókna innan félagsvísinda í dag. Farið verður yfir helstu einkenni þessara rannsókna og við hvaða aðstæður eigindlegar aðferðir henta best. Ítarlega verður fjallað um helstu rannsóknaraðferðir og lögð áhersla á að nemendur öðlist reynslu í að beita þessum aðferðum. Þá er fjallað um greiningu eigindlegra rannsóknarganga og skrif á rannsóknarniðurstöðum.
  UPPE2SU05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sjónarhornum kenninga í uppeldis- og menntunarfræði
  • sértækum hugtökum uppeldis- og menntunarfræði
  • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • hvað hefur áhrif á val á rannsóknaraðferð
  • helstu aðferðum innan eigindlegrar rannsóknarhefðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og ensku
  • beita eigindlegum rannsóknaraðferðum á margvísleg viðfangsefni
  • beita fræðihugtökum á margvísleg viðfangsefni
  • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sjá uppeldis- og menntunarfræðileg hugðarefni út frá ólíkum kenningarlegum sjónarhornum
  • vinna úr eigindlegum rannsóknargögnum og leggja mat á rannsóknir í uppeldis- og menntavísindum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við margvíslegar aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
  • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýnin hátt. geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.