Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352991303

  Erfðafræði
  LÍFF3EF05
  11
  líffræði
  erfðafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um sögu erfðafræðinnar, stöðu hennar og mikilvægi í nútíma samfélagi. Farið er í helstu grunnhugtök og viðfangsefni erfðafræðinnar. Erfðafræðikenningar Mendels eru skoðaðar og tengdar við þekkingu okkar í dag. Mismunandi litninga- og genabreytingar eru kynntar. Próteinmyndun er rakin frá DNA og uppbygging erfðaefnisins skoðuð ítarlega. Virkni gena, erfðatækni og siðferði erfðarannsókna eru einnig umfjöllunarefni. Lögð er áhersla á að nemendur skilji hvernig erfðaefnið er uppbyggt, hvernig það flytur upplýsingar frá einni kynslóð til annarrar og hvernig einföld erfðalögmál virka. Áhrif erfðaefnis á fjölbreytileika lífvera og þróun er einnig áhersluatriði auk þess að nemendur þekki nokkra algengustu erfðasjúkdóma mannsins. Fjallað er um mikilvægi grundvallarþekkingar á erfðafræði í daglegu lífi, hraða þróun erfðatækni og möguleika framtíðarinnar.
  LÍFF2EL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu og þróun erfðafræðinnar
  • kenningum Mendels og grunnhugtökum erfðafræðinnar
  • ferli frumuskiptinga, bæði mítósu og meisósu
  • byggingu erfðaefnis (DNA, RNA, gen, litningar)
  • afritun, umritun og þýðingu erfðaefnis
  • breytingum sem verða á erfðaefni
  • mismunandi erfðamynstrum og tjáningu gena
  • kynákvörðun lífvera og erfðum tengdum kynferði
  • ýmsum meingenum og erfðasjúkdómum
  • erfðum örvera
  • tengslum erfða, fjölbreytileika lífvera og þróunar
  • grundvallaratriðum í erfðatækni
  • siðferðislegum álitamálum erfðafræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum erfðafræðinnar á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • rekja einfaldar erfðir
  • finna út líkur á erfðum tengdra og ótengdra eiginleika
  • tengja saman basaröð í DNA, basaröð í RNA og amínósýruröð próteina
  • lesa erfðafræðilegar upplýsingar úr máli og myndum frá mismunandi miðlum
  • tjá sig um erfðafræðileg málefni á skýran og ábyrgan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á upplýsingar sem tengjast erfðafræðilegum viðfangsefnum á gagnrýninn hátt
  • taka þátt í umræðum um erfðafræðileg málefni daglegs lífs á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • taka rökstudda afstöðu í álitamálum er varða erfðatækni og önnur erfðafræðileg málefni
  • afla sér frekari þekkingar á erfðafræðilegum viðfangsefnum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.