Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352903698

  Lífræn efnafræði
  EFNA3LR05
  15
  efnafræði
  lífræn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er farið í grunnatriði lífrænnar efnafræði. Eiginleikar, bygging og flokkun lífrænna efna eru skoðaðir sem og IUPAC-nafngiftakerfið. Einnig er farið yfir tengi lífrænna sameinda, hendni þeirra og helstu efnahvörf lífrænna efna. Þrír meginflokkar lífefna eru skoðaðir sérstaklega; sykrur, fituefni og prótein. Áhersla er lögð á notagildi fræðanna, tengingu þeirra við daglegt umhverfi nemenda og undirbúning þeirra undir frekara nám.
  EFNA2LM05 EFNA2GE05 er æskilegur undanfari en ekki nauðsynlegur
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögun og tengjum lífrænna sameinda
  • svigrúmablöndun kolefnis, sp, sp2 og sp3 - svigrúmum
  • helstu reglum IUPAC-nafnakerfisins
  • helstu flokkum lífrænna efna, einkennum þeirra og byggingu
  • helstu efnahvörfum lífrænna efna
  • hendni lífrænna sameinda
  • helstu byggingareinkennum og skilgreiningum sykra, lípíða, peptíða, próteina og kjarnsýra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna og lýsa sp, sp2 og sp3 svigrúmablöndun kolefnis í mismunandi efnasamböndum
  • nota flokkun og nafngiftakerfi lífrænna efna
  • teikna mismunandi rúmísómerur og byggingarísómerur
  • segja til um hendni sameinda
  • skrifa og túlka efnahvörf lífrænna efna
  • afla sér efnafræðilegra upplýsinga frá mismunandi miðlum
  • beita grunnhugtökum lífrænnar efnafræði á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • beita einföldum efnafræðilegum aðferðum í verklegum æfingum og skrifa skýrslur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna verklegra æfinga sinna
  • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • sjá tengsl mismunandi náttúrufræðigreina og yfirfæra þekkingu milli þeirra
  • taka þátt í umræðum um efnafræðileg málefni daglegs lífs á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • afla sér frekari þekkingar á viðfangsefnum lífrænnar efnafræði
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.