Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352991850

  Kynning á líf- og efnafræði
  NÁTT1LE05
  3
  náttúrufræði
  efnafræði, líffræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Meginviðfangsefni áfangans er að kynna nemendum líffræði og efnafræði frá mismunandi sjónarhornum og tengja þessar vísindagreinar daglegu lífi þeirra. Í áfanganum er almenn aðferðafræði náttúru- og raunvísinda einnig kynnt fyrir nemendum. Efnafræðin og líffræðin eru fléttaðar saman og uppbygging lífheimsins skoðuð allt frá atómi upp í flókna lífveru (t.d. manninn). Í efnafræðinni er s.s. uppbygging atóms skoðuð, sem og frumefni, efnasambönd, eiginleikar efna, efnatákn, heiti efna og efnahvörf með áherslu á efni líkamans. Í líffræði verður bygging og starfsemi frumna, vefja, líffæra og helstu líffærakerfa skoðuð með áherslu á líkama mannsins. Nemendur læra um grunnstarfsemi lífvera, flokkun þeirra, æxlun og erfðafræði. Einnig verða grundvallaratriði vistfræði kynnt með áherslu á umhverfi nemenda og sjálfbærni. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á tengslum líffræðinnar við daglegt líf.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum, sérkennum og aðferðafræði líf- og efnafræði
  • grunnuppbyggingu atóms, frumefna og efnasambanda
  • grunnuppbyggingu lotukerfisins, efnatáknum og heitum efna
  • einföldum efnahvörfum og eiginleikum efna með áherslu á efni líkamans
  • byggingu og starfsemi fruma, líffæra og líffærakerfa með áherslu á eigin líkama
  • helstu einkennum og grunnstarfsemi lífvera
  • flokkun lífvera í ríki og fylkingar
  • helstu kenningum um erfðir og þróun
  • grundvallaratriðum vistfræði og tengslum hennar við sjálfbærni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum fræðigreinanna á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • tjá sig um líf- og efnafræðileg málefni samfélagsins á skýran og ábyrgan hátt
  • lesa einfaldar líf- og efnafræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
  • skoða og greina lífverur í náttúrunni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja gróft mat á upplýsingar sem tengjast líf- og efnafræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu á gagnrýninn hátt
  • taka ábyrga afstöðu um eigin velferð og áhrif sín á umhverfið með tilliti til einfaldra líf- og efnafræðilegra þátta
  • afla sér frekari þekkingar á líf- og efnafræðilegum viðfangsefnum daglegs lífs
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.