Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1352998050

  Algebra og rúmfræði
  STÆR1AR05
  13
  stærðfræði
  algebra, rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Meginefni áfangans er rúmfræði, bókstafareikningur, jöfnur, beinar línur og prósentur. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Rúmfræði: Kynning á frumhugtökum rúmfræðinnar, hornasumma þríhyrnings, hlutföll í þríhyrningum og regla Pýþagórasar. Flatarmál og rúmmál. Horn við hring. Hornaföll í rétthyrndum þríhyrningum. Mælieiningar. Valin atriði þar sem þjálfuð er sönnun reglu. Talnareikningur: Meðferð heilla talna og brota. Hlutföll, prósentur og vextir. Bókstafareikningur: Liðun, þáttun, margliður, uppsettar og óuppsettar jöfnur af fyrsta stigi. Hnitakerfið, jafna og graf beinnar línu og jöfnuhneppi.
  engar. Nemandi skal hafa lokið námsefni grunnskóla og hafa haldgóða undirstöðuþekkingu í stærðfræði
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rúmfræði, talnareikningi og bókstafareikningi s.s. að framan greinir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með undirstöðuþætti talna- og bókstafareiknings, s.s. röð aðgerða, liðun og þáttun
  • leysa fyrsta stigs jöfnur með einni og tveimur óþekktum stærðum og að einangra eina stærð úr jöfnu með mörgum óþekktum stærðum
  • teikna graf beinnar línu í hnitakerfi, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfisins og skurðpunkta tveggja lína
  • finna jöfnur lína sem eru samsíða gefinni línu eða hornréttar á hana
  • vinna með hlutföll og kvarða
  • leysa öll algeng dæmi um prósentureikning, þ.m.t. útreikninga á virðisaukaskatti, samsettar prósentur, reikning vaxta og vaxtavaxta
  • leysa rúmfræðileg vandamál, s.s. að finna horn og hliðar í þríhyrningum, reikna flatarmál og rúmmál, reikna stærðir í einslaga þríhyrningum, finna ferilhorn og miðhorn og að vinna með mælieiningar
  • sanna mjög einfaldar rúmfræðireglur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra og setja úrlausnir sínar fram skriflega á skiljanlegan og snyrtilegan hátt
  • þýða margs konar verkefni á stærðfræðimál og setja þau upp sem jöfnu eða annað stærðfræðilegt viðfangsefni. Meta hvort svör eru raunhæf
  • vinna til baka út frá þekktum stærðum og reglum, t.d. að reikna radíus kúlu ef rúmmál hennar er gefið
  • skilja merkingu helstu stærðfræðitákna og hugtaka í námsefninu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.