Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353001027

  Föll, markgildi, deildun og heildun
  STÆR3DE05
  24
  stærðfræði
  deildun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginefni áfangans eru föll, markgildi, deildareikningur og kynning á heildun. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Föll: Veldisföll, vísisföll, lograföll, andhverf föll, samskeytt föll, eintæk, átæk og gagntæk föll. Markgildi og deildun: Markgildishugtakið. Skilgreining á afleiðu falls. Deildun veldisfalla, vísisfalla, lografalla og hornafalla. Reiknireglur fyrir deildun margfeldis, ræðra falla og samskeyttra falla. Samfeldni og deildanleiki falla. Aðfellur. Hagnýting deildunar við könnun falla, s.s. að finna staðbundin hágildi og lággildi, einhallabil, beygjuskil og jöfnu snertils. Gröf falla. Notkun deildareiknings við hagnýt viðfangsefni, t.d. útreikning á hraða og hröðun. Söguleg þróun deildareiknings. Heildun: Kynning á heildun, stofnföll einfaldra veldis-, vísis-, logra- og hornafalla. Ákveðið og óákveðið heildi. Flatarmál svæða sem afmarkast af gröfum falla reiknað með heildun. Samband vegalendar, hraða og hröðunar.
  STÆR2HV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • föllum, markgildum og deildun, s.s. að framan greinir og hafa fengið nasasjón af heildun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með vísis- og lograföll með mismunandi grunntölum
  • finna andhverfur falla og að skeyta sama föllum
  • nota markgildi og skilgreiningu á afleiðu falls
  • deilda veldisföll, vísisföll, lograföll og hornaföll og að nota reiknireglur fyrir deildun margfeldis, ræðra falla og samskeyttra falla
  • nota deildareikning við könnun falla, einkum að finna staðbundin útgildi, einhallabil, beygjuskil, jöfnu snertils, aðfellur og að teikna gröf falla og að kanna samfeldni og deildanleika falla
  • finna stofnföll einfaldra falla s.s. veldisfalla, vísisfalla, lnx, cosx og sinx, reikna ákveðið og óákveðið heildi og reikna flatarmál svæða sem afmarkast af einföldum föllum
  • leysa hagnýt dæmi þar sem beita þarf deildun eða einfaldri heildun, t.d. útreikningum á vegalengd, hraða eða hröðun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • velja þær aðferðir sem við eiga hverju sinni til að leysa verkefni og beita þeim rétt
  • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum
  • fylgja og skilja röksemdafærslu í mæltu máli og í texta
  • leysa margvísleg viðfangsefni í öðrum námsgreinum og daglegu lífi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.