Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353075209

  Persónan og lífið
  SPÆN1PL05
  14
  spænska
  lífið, persónan, stig a1 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum byrjunaráfanga í spænsku er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á grunnatriðum tungumálsins. Nemendur fá innsýn í útbreiðslu spænsku í heiminum og sögu tungumálsins, og læra mun á menningu og orðaforða spænskumælandi landa. Notuð verður tónlist, myndefni og efni af internetinu. Frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum: ritun og lesskilningi, hlustun og tali. Nemendur fá þjálfun í framburði, læra helstu framburðarreglur og þá bókstafi sem eru sérstakir fyrir spænska tungu. Kennd eru grunnatriði í málfræði, málnotkun, og orðaröð í spænsku. Byggður upp grunnorðaforði. Lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, að nemendur tileinki sér árangursríka námstækni og læri að meta námsframvindu sína.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða er fellur undir leikni- og hæfnimarkmið áfangans
  • grundvallaratriðum spænska málkerfisins, s.s. orðaröð í setningum, blæbrigðum, framburði og áherslum (áherslukommur)
  • spænskumælandi löndum og þeim menningarstraumum og siðum er hafa áhrif á málfar þeirra þjóða er hafa spænsku sem móðurmál
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja þegar talað er skýrt og greinilega um efni sem nemandi hefur lært að tjá sig um
  • skilja einföld fyrirmæli, kveðjur og ávörp
  • lesa og/eða skrifa einfaldan texta sem inniheldur algengan orðaforða er tengist nemandanum, umhverfi hans, fjölskyldu, uppruna, tómstundum, skólagöngu og líðan, ferðalögum, ferðamáta, veðri, fatnaði, mat og drykk
  • nota lýsingarorð um liti, persónuleika, þyngdarstig, o.fl.
  • tjá sig um skoðanir, hvað þeim líkar, langar í og vilja
  • nota málfræðiatriði á réttan hátt, s.s. sagnir í nútíð, nálægri framtíð og núliðinni tíð, persónufornöfn, ábendingafornöfn, andlagsfornöfn í þolfalli, sagnirnar ser, estar og hay skv. reglum og lýsingarorð (andheiti)
  • segja frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og ýmsu úr daglegu lífi og talað um efni sem er honum kunnuglegt
  • geta borið spænsku fram samkvæmt reglum um framburð, áherslur og málvenjur
  • taka þátt í samræðum og greina á milli persónulegs samtals og kurteisisforms
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar í þegar talað er hægt og skýrt
  • velja rétt samskiptaform miðað við aðstæður hverju sinni
  • vinna úr textum á mismunandi hátt eftir því hver tilgangurinn er með lestri hverju sinni
  • átta sig á innihaldi stuttra blaðagreina og texta
  • skipuleggja nám sitt og námsaðferðir
  • meta vinnulag og framfarir í áfanganum
  • vera meðvitaðri um hvaða leiðir nýtist best til að tileinka sér spænska tungu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.