Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353497612

  Mannlíf og menning
  SPÆN2MM05
  4
  spænska
  mannlíf, menning, nær hugsanlega á stig b2, stig b1 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SPÆN2MM05 er fyrsti áfanginn í spænsku á öðru þrepi, og er byggt ofan á þann grunn sem lagður var í SPÆN1FS05. Nemendur halda áfram að auka færni sína í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Unnið er með efni sem býður upp á mjög fjölbreyttan orðaforða, og unnið er með nokkuð flókna texta. Nemendur geta tjáð skoðanir sínar, talað um fyrirætlanir sínar og annarra. Lokið er við yfirferð helstu atriða í spænskri málfræði. Umfjöllunarefni eru ofarlega á baugi í spænskumælandi löndum s.s. innflytjendamál, ólíkir menningarheimar, hátíðir, kvikmyndir, o.fl. Lesin er léttlestrarbók og greinar af netinu, einnig horft á kvikmyndir sem varða þetta efni og unnin verkefni út frá því. Nemendur fá aukna þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum og að tjá sig í ræðu og riti meir en áður. Við lok áfangans eiga nemendur að vera komnir að mörkum A2 og B1 samkvæmt evrópska matsrammanum.
  SPÆN1FS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðstæðum og lífsháttum fólks í spænskumælandi löndum með áherslu á líf ungs fólk
  • ólíkum menningarheimum, viðhorfum og gildum sem einkenna samfélag þar sem fólk kemur frá ólíkum menningarheimum
  • þjóðháttum, hátíðum og hefðum fyrr og nú
  • ástæðum þess að spænska er ólík eftir því hvar hún er töluð
  • flóknari orðaforða sem þarf að ráða yfir til að mæta hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallaratriðum spænska málkerfisins, þ.e. atriðum er varða framburð, hljómfall, stafsetningarreglur, orðaröð og flóknari málfræðiatriðum s.s. skildagatíð, þátíðum og notkun viðtengingarháttar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • spyrja, leiðbeina og skipuleggja ferðalög innanlands og utan
  • halda kynningu á efni sem tengist efni áfangans
  • skilja fjölbreytta texta sem tengjast efni áfangans er varða t.d. lífshætti, framtíðarvonir, samband ungs fólks, umfjöllun um þekktar persónur t.d. úr heimi bókmenntanna, kvikmynda, o.þ.h.
  • semja stutt handrit eða texta
  • fylgja innihaldi frásagnar er tengist efni sem fjallað hefur verið um
  • skilja stuttar greinar og texta og geta fjallað um þær munnlega eða skriflega
  • skilja innihald nokkuð þungra texta, með hjálp orðabóka
  • nýta sér viðbætta málfræðikunnáttu er varða sjálfstæð eignarfornöfn, ábendingarfornöfn, beint og óbeint andlag persónufornafna, jákvæðan boðhátt, þátíðir – geri greinarmun á atburðum og ástandi, skildagatíð, einfalda framtíð og fái kynningu á viðtengingarhætti nútíðar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um viðfangsefni áfangans í ræðu og riti
  • tjá sig um þjóðfélagsleg og menningarleg málefni
  • taka saman texta er tengist tilteknu efni, s.s. kvikmynd eða blaðagrein
  • gera útdrátt úr tilteknu efni og geta túlkað efnið frá eigin brjósti
  • ræða framtíðaráform við aðra og geta rökstutt framtíðarsýn
  • greina aðalatriði í texta hvort sem um ræðir frásögn eða skriflegan texta
  • lesa skáldskap á hæfilegu þyngdarstigi og geta túlkað hann
  • taka þátt í skoðanaskiptum í takt við þyngdarstig áfangans
  • nýta sér ýmis hjálpargögn og upplýsingatækni við t.d. þýðingar, textasmíð, o.fl.
  • meta vinnu og úrvinnslu annarra og sína eigin
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.