Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353506209

  Persónan og lífið
  ÞÝSK1PL05
  12
  þýska
  lífið, persónan, stig a1 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er byrjunaráfangi og áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur fá innsýn í menningu og staðhætti á þýska menningarsvæðinu og kynnast samskiptavenjum og siðum. Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum: tali, hlustun, ritun og lesskilningi. Áhersla er lögð á framburð, grunnatriði málnotkunar og uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum, þeir tileinki sér árangursríka námstækni og eru þjálfaðir í að meta framvindu sína í námi.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • framburðarreglum og tónfalli tungumálsins
  • þýskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni
  • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist honum, umhverfi hans og áhugamálum
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni, vinum og áhugamálum með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort og minnismiða
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um persónulega hagi og efni sem hann þekkir
  • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
  • skilja meginatriði einfaldra texta og greina einfaldar upplýsingar
  • segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfisínu, s.s. fjölskyldu, vinum, áhugamálum og atvinnu
  • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
  • meta eigið vinnuframlag og kunnáttu
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til þýskunámsins og öðlast trú á eigin getu í faginu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.