Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353506607

  Daglegar athafnir
  ÞÝSK1DA05
  13
  þýska
  daglegar athafnir, stig a1 - a2 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Helstu atriði ÞÝSK1PL05 eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Áhersla er lögð á að þjálfa áfram alla málfærniþætti: munnlega og skiflega tjáningu, hlustun og lesskilning. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta umhverfi nemandans, daglegum athöfnum og ferðalögum (t.d. að spyrja og segja til vegar). Þá eru nemendur einnig þjálfaðir í að segja frá liðnum atburðum og orsakarsamhengi (orsök og afleiðingu / af hverju og til hvers). Menningu og staðháttum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna m.a. í gegnum lestur viðeigandi texta sem varpa ljósi á daglegt líf. Varðandi námsmat þá verða nemendur þjálfaðir í því að meta eigin framfarir og að meta hvern annan. Þessi áfangi er efst á stigi A1 í evrópsaka málfærnirammanum og ætti að skila nemendum af sér á stigi A2.
  ÞÝSK1PL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem tengist nánasta umhverfi (herbergi, húsi), daglegu lífi og athöfnum, ferðalögum og orðaforða sem tengist, helgidögum, hátíðum og sérstökum atburðum í lífi fólks svo og lífinu í sveitinni
  • myndun og notkun falla, núliðinnar tíðar og þátíðar algengustu sagna, myndun og notkun aukasetninga
  • framburðarreglum og tónfalli
  • þýskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu og siði þjóðanna
  • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum og ferðalögum
  • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, t.d. varðandi leiðarlýsingar
  • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
  • greina lykilatriði í einföldum textum, t.d. hraðlestrarbókum á stigi 1
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga (t.d. varðandi klukkuna, tíma- og dagsetningar og varðandi ferðalög)
  • spyrja og segja til vegar
  • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
  • segja hvers vegna og til hvers e-ð gerist, hvaða afleiðingar það hefur og svo frv.
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir og greina frá liðnum atburðum
  • skrifa einföld persónuleg bréf, jóla- og tækifæriskort
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga einföld dagleg samskipti á þýskumælandi heimili, t.d. hlusta á og fara eftir leiðbeiningum og skilaboðum sem tengjast daglegum athöfnum og bregðast rétt við
  • bjarga sér sem ferðamaður í þýskumælandi umhverfi. Hér er átt við almennar aðstæður s.s. spyrja og fá upplýsingar um brottfarartima, ferðamáta, leiðir, versla og s. frv.
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og þörfum sem og persónulegri reynslu
  • tjá sig um liðna atburði í ræðu og riti
  • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
  • tileinka sér meginefni í textum um daglegt líf og atburði, ásamt textum um menningarleg málefni
  • skipuleggja nám í áfanganum og námsaðferðir við hæfi
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir í þýskunáminu
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í þýskunáminu
  • vera órhrædd/ur við að nota það sem hann hefur lært í þýsku til samskipta
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.