Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353507252

  Venjur og umhverfi
  ÞÝSK1VU05
  14
  þýska
  stig a2 í evrópska tungumálarammanum, umhverfi, venjur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  ÞÝSK1VU05 er fyrsti áfanginn á hæfnisþrepi A2 í samevrópska viðmiðunarkerfinu og síðasti áfanginn á fyrsta þrepi í því íslenska. Byggt er á þeirri undirstöðu sem nemandinn hefur aflað sér í undanförum og er því mikilvægt að hún sér traust . Áherslan er á nánasta umhverfi nemandans: heimilið, matur, tíska og smekkur, skólinn og starfið. Í tengslum við þessi þemu er siðum og samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur eru áfram þjálfaðir í öllum málfærniþáttum, hlustun, lesskilningi, ritun og tali með aukinni áherslu á tjáningu. Í kennslubókinni verða textar nú aðeins lengri og flóknari en í fyrri áföngum. Lesin er ein léttlestrarbók á þyngdarstigi 1 til 2 sem nemendur gera grein fyrir á þýsku í samtali við kennara (söguþráður og eigin skoðun). Í málnotkun bætast við ný málfræðiatriði sem auka málskilning og tjáningarhæfni nemandans. Sem áður eru gerðar miklar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tileinki sér árangursríka námstækni.
  ÞÝSK1DA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem tengist mat og drykk, hýbýlum og heimilisstörfum, klæðnaði, útliti, skóla og starfi og er nauðsynlegur til þess að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • borðsiðum og helstu samskiptavenjum á heimili, á veitingahúsum og í skóla
  • beygingu lýsingarorða, notkun og myndun einfaldrar þátíðar og þolmyndar
  • mismun á töluðu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfalda og sérhæfða texta sem tengjast áherslusviðum áfangans eða eigin áhugamálum
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntum / léttlestrarbókum við hæfi
  • fylgja frásögn og samtölum sem tengjast efni áfangans þegar talað er skýrt og geta borið fram spurningar
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga (t.d. varðandi innkaup og daglegt líf á heimilinu)
  • panta á kaffi- eða veitingahúsi, lýsa persónum, útliti, fatnaði og hýbýlum
  • segja frá einföldum texta eða bók sem hann hefur lesið og halda stutta undirbúna kynningu um þekkt efni
  • ræða við aðra um daglegt líf sitt, liðna atburði og áform
  • nota aukasetningar í ræðu og riti og segj frá orsakarsamhengi og tilgangi
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir, t.d. liðnum atburði úr eigin lífi og framtíðaráformum
  • skrifa ferilskrá
  • nýta sér málfræðiatriði s.s. núliðna tíð, hliðstæð lýsingarorð, persónufornöfn, aukasetningar sem tákna tilgang, orsök og afleiðingu, þolmynd o. fl. til að tjá sig markvissara í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga samskipti við þýskumælandi aðila um dagleg efni, t.d. á heimili, á veitingahúsi og í verslun og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
  • efna til og taka þátt í samræðum um daglegt líf svo sem tísku, útlit, skólagöngu og framtíðarvonir og halda samtalinu gangandi með spurningum
  • tjá sig betur en áður í ræðu og riti um eigin skoðanir og tilfinningar með því að bæta við lýsingum, orsök og tilgangi
  • skrifa samhangandi texta um þekkt efni, tengja atriði og gera grein fyrir orsakasamhengi og tilgangi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.