Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353679503

  Lífsstíll og heilsa
  ÍÞRÓ1LH01
  13
  íþróttir
  heilsa, lífsstíll
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  Í áfanganum er einnig fjallað um næringu og mataræði og áhrif tóbaks og áfengis á líkamann. Fjallað er um hvað felst í hollri og góðri næringu með tilliti til íþrótta og daglegrar fæðu. Einnig eru gefnar ráðleggingar um hentugt mataræði og matarvenjur. Þá verða nemendur fræddir um gildi heilbrigðs lífernis og skaðleg áhrif ýmissa efna á líkamann.Í áfanganum er lögð áhersla á verklega og fræðilega þætti tengda skipulagi þjálfunar. Nemendur fá að gera eigin þjálfunaráætlun, auk þess sem fjallað er um líkamleg og sálræn áhrif þjálfunar. Farið er yfir helstu líffræðilegar forsendur þjálfunar, svo sem starfsemi vöðva, liða, tauga og blóðrásar. Fjallað er um gildi reglulegrar og skipulagðrar líkamsþjálfunar og nemendum gerð grein fyrir ábyrgð á eigin líkama. Nemendur fá fræðslu um gildi þess að lifa heilbrigðu lífi og fá að kynnast möguleikum umhverfisins til líkams- og heilsuræktar. Nemendur verða hvattir til að tengja tölvu og upplýsingatækni við skrásetningu upplýsinga og vinnu að eigin áætlanagerð.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • flokkun næringarefna í fæðunni
  • mismunandi áhrif næringarefna og mataræðis á líkamann
  • taki þátt í umræðu um skaðleg áhrif áfengis, tóbaks og annarra vímuefna á líkamann
  • möguleikum til heilsuræktar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta eigin líkamsástand
  • klæða sig til íþróttaiðkunar eftir aðstæðum, úti sem inni
  • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu
  • taka þátt í alhliða líkams- og heilsurækt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leysa af hendi verkefni, æfingar og leiki sem viðhalda og bæta grunnþol
  • taka þátt í fjölbreyttri líkams- og heilsurækt jafnt úti sem inni
  • nýta sér eigin þekkingu til að framkvæma eigin þjálfáætlun sem miðar að því að auka líkamlega getu til íþrótta og útivistar
  • framkvæma eigin þjálfáætlun sem miðar að því að auka líkamlegt þol
  • nýta sér upplýsingatækni við alhliða líkams- og heilsurækt og mat á eigin heilsu
  Eitt verkefni, eitt próf og auk þess þarf að skila vinnubók. Verkefni og upplýsingar er hægt að nálgast á Moodle.