Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353885582

  Lífræn efnafræði og lífefnafræði
  EFNA3LÍ06
  13
  efnafræði
  lífræn- og lífefnafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  6
  A. Lífræn efnafræði, þ.e. efnafræði kolefnis og kolefnissambanda. Nemendum kynnast grunnatriðum lífrænnar efnafræði s.s. helstu efnaflokkum, IUPAC-nafnakerfinu, teikningu byggingaformúla, eðlis- og efnaeiginleikum lífrænna efna, helstu hvörfum og hvernig lífræn efnafræði tengist daglega lífinu. Svigrúmablöndun kolefnis og þrívíddarbygging lífrænna sameinda. B. Lífefnafræði Kynning á lífefnafræði og helstu flokkum lífefna; sykrum, lípíðum og próteinum. Helstu lífefnaferlar mannslíkamans.
  EFNA1AE06 og EFNA2FR06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnatriðum lífrænnar efnafræði
  • helstu lífrænu efnaflokkunum; eðlis- og efnaeiginleikum
  • IUPAC-nafngiftakerfi lífrænna efna
  • svigrúmablöndun kolefnis og þrívíddarbyggingu lífrænna sameinda
  • helstu lífefnaferlum mannslíkamans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja helstu lífrænu efnaflokkana sem mynda lífverur
  • nota IUPAC-nafngiftakerfið
  • teikna byggingarformúlur
  • lýsa svigrúmablöndun kolefnis
  • lesa úr lífefnaferlum hvatbera
  • tengja lífefnaferla eins og ljóstillífun og frumuöndun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota IUPAC- nafngiftakerfið til þess að skrifa heiti og teikna upp byggingarfomúlur lífrænna efna
  • rita einfalda hvarfganga
  • auka skilning sinn á notagildi lífrænnar efnafræði og tengja hana daglegu lífi
  • afla sér upplýsinga og frekari þekkingar varðandi viðfangsefnið
  • takast á við frekara nám í efna- og náttúrufræðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Kaflapróf; meðaltal prófa á önninni (45%); skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal kaflaprófa nái 4,5. Heimadæmi, verkefni, verklegt, skýrslur úr verklegu (35%). Heimildaverkefni/kynning: (10%); skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal einkunna úr öllum verkefnum nái 4,5. Mat kennara á vinnu nemenda, vinnubrögðum og framförum (10%).