Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353862076

  Félags- og persónuleikasálfræði
  SÁLF3PF05
  10
  sálfræði
  félagssálfræði, persónuleikasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er fjallað um tvær undirgreinar sálfræðinnar; félags- og persónuleikasálfræði. Teknar eru fyrir ólíkar skilgreiningar á persónuleikahugtakinu. Mismunandi kenningar um mótun og eðli persónuleikans eru kynntar. Nemendur vinna með persónuleikapróf og verkefni þar sem þeir skoða sig út frá kenningum um persónuleikann og sjálfsmyndina. Í áfanganum er meðal annars farið í áhrif hópa og af hverju fólk breytir viðhorfum og atferli við mismunandi aðstæður. Kynntar eru rannsóknir á hlýðni og hvað hefur áhrif á hana. Nemendur framkvæma ýmis konar tilraunir sem tengjast grunnhugtökum félagssálfræðinnar.
  SÁLF2IS05 Inngangur að sálfræði
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nýjustu hugmyndum innan greinarinnar
  • sérsviði innan sálfræðinnar
  • sértækum hugtökum og kenningum
  • framlagi greinarinnar til samfélagsins.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leggja sjálfstætt mat á ólíkar kenningar um persónuleikann
  • gagnrýna og meta mismunandi persónuleikapróf
  • fjalla um og bera saman kenningar um persónuleikann og sjálfsmyndina
  • nýta sér fræðilegan texta um sálfræði á íslensku og ensku
  • miðla á skýran og hlutlægan hátt fræðilegu efni
  • nýta fræðilegar heimildir á sviðinu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun og tekið þátt í umræðum um sálfræði
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • sýna frumkvæði í námi
  • geti beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á námi og unnið í samvinnu við aðra
  • vinna úr og leggja mat á rannsóknargögn.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.