Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353922023

  Lesskilningur og málfræði
  DANS1LM05
  7
  danska
  lesskilningur, málfræði, stig a2 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum áfanga er áhersla lögð á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Nemendur vinna hlustunaræfingar í tengslum við lesna texta. Undirstöðuatriði danskrar málfræði eru rifjuð upp. Auk þess er lögð mikil áhersla á að þjálfa nemendur í munnlegri tjáningu og ritun.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • algengum framburðarreglum (og tónfalli)
  • dönsku þjóðlífi og fengið aukna innsýn í skandinavíska menningu
  • notkun hjálpargagna svo sem orðabóka og leiðréttingarforrita
  • hvernig hann getur notað kunnáttu sína á íslensku máli og íslenskri málfræði til þess að auðvelda dönskunámið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa texta um almenn efni og einfalda bókmenntatexta
  • skilja samtöl um algeng málefni
  • tjá sig skriflega í samfelldu máli um sjálfan sig, umhverfi sitt og þemum tengdum efni áfangans
  • beita grundvallaratriðum danskrar málfræði í ritun
  • segja frá efni sem hann hefur lesið eða kvikmynd sem hann hefur horft á
  • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita eðlilegum málvenjum
  • nota orðabækur, upplýsingartækni og nauðsynleg hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í náminu
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
  • takast á við flestar algengar aðstæður í almennum samskiptum
  • tjá sig um hugðarefni sín munnlega og skriflega
  • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
  • þróa með sér aga og skipulögð vinnubrögð
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.