Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1353928403

  Málfræði og orðaforði
  DANS2MO05
  13
  danska
  lesskilningur, málfræði, stig b1 í evrópska tungumálarammanum
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur lesa fjölbreytta texta um fréttatengd efni, danska menntakerfið og bókmenntatexta. Áhersla lögð á virkan og hagnýtan orðaforða. Farið verður í flóknari atriði málfræði og málnotkunar. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna. Nú er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur leggi fram verkefnamöppur í lok áfangans. Nemendur þjálfast í samræðutækni og að tjá afstöðu sína og skoðanir.
  DANS1LM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • dönsku þjóðlífi og menningu og hvernig danskan opnar aðgang að norræna menningarsvæðinu (menntun og atvinnulífi)
  • hvað er sameiginlegt og hvað er ólíkt með hinum norrænu þjóðum
  • orðaforða til undirbúnings áframhaldandi náms á Norðurlöndum
  • uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
  • mikilvægi þess að beita mismunandi lestraraðferðum eftir tilgangi lesturs (dæmi: er verið að lesa nákvæmar leiðbeiningr eða auglýsingar í kvikmyndahúsi)
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og algengustu orðasambönd
  • lesa fjölbreytta texta um ólík efni og beita þeim lestraraðferðum sem henta hverju sinni
  • tjá sig munnlega skýrt og með nokkru öryggi um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • rita texta af ólíkum gerðum (t.d. starfsumsókn, umfjöllun um skáldsögu eða kvikmynd, sendibréf o.s. frv.) og fylgja helstu málnotkunarreglum
  • beita meginreglum danskrar málfræði og setningafræði
  • túlka mismunandi bókmenntatexta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni
  • skilja inntak erinda og annars flóknara efnis sem hann hefur kynnt sér
  • afla sér upplýsinga úr margvíslegum rituðum textum svo sem blaðagreinum, bókmennta- eða fræðitextum
  • draga eigin ályktanir af textum og setja þær fram bæði munnlega og skriflega
  • taka þátt í daglegum samræðum við fólk sem hefur dönsku að móðurmáli
  • skiptast á skoðunum og tjá hugmyndir sínar á áheyrilegan hátt
  • halda undirbúnar kynningar blaðalaust fyrir áheyrendur
  • skrifa læsilega og málfræðilega rétta texta um valið efni á persónulegan og skapandi hátt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.