Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1354034217

  Nútímabókmenntir og hugtakabeiting
  ÍSLE2NH05
  21
  íslenska
  bókmenntasaga 1900 til samtímans, hugtakabeiting, nútímabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Bókmenntir og læsi: Nemendur læra helstu hugtök bókmenntafræði og æfast í að beita þeim. Bókmenntasaga frá 1900 til samtímans. Lesnir verða fjölbreyttir textar. Munnleg tjáning: Nemendur þjálfist í samræðutækni, að tjá skoðun sína og að taka afstöðu. Ritun: Nemendur þjálfast í grundvallarvinnubrögðum ritunar og heimildavinna kynnt.
  ÍSLE1BM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum varðandi sögu (sjónarhorni, byggingu, persónusköpun), ljóðstíl (myndmáli og stílbrögðum) og brag
  • helstu stefnum og straumum frá 1900 til samtímans
  • gildi fjölbreytts orðaforða, orðasambanda og ólíks málsniðs í ræðu og riti
  • samræðutækni
  • byggingu ritsmíða
  • uppsetningu og framsetningu ritsmíða
  • grunnatriðum heimildavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta, jafnt nytjatexta sem skáldverk
  • beita myndmáli og stílbrögðum í tali og ritmáli
  • beita upplýsingalæsi (notkun handbóka og upplýsingaveita)
  • beita samræðutækni í samræðum og viðtali
  • rita persónulegan texta
  • vísa til heimilda og vinna heimildaskrá
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta
  • taka afstöðu af umburðarlyndi og útskýra sjónarmið sín
  • láta hugmyndaflugið njóta sín
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt í ræðu og riti, með fjölbreyttum orðaforða og á réttu máli
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.