Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1354038966

  Lærdómsöld til fullveldis
  ÍSLE3LF05
  25
  íslenska
  bókmenntasaga 1550-1900, lærdómsöld, raunsæi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Bókmenntir og læsi: Lesnir verða fjölbreyttir textar. Nemendur túlki þá og setji í samhengi við eigin reynslu og skoðanir. Nemendur læra fleiri hugtök bókmenntafræði og æfast í að beita þeim. Bókmenntasaga frá 1550-1900. Lesnir verða fjölbreyttir textar. Málfræði: Hugtök í beyginga- og setningafræði dýpkuð. Nemendur þjálfist í beitingu þeirra. Munnleg tjáning: Nemendur þjálfist í samræðum um álitamál. Ritun: Farið dýpra í heimildavinnu, heimildarýni og meðferð tilvitnana. Nemendur læra að setja upp ritgerðir og ganga frá texta.
  ÍSLE2NH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum varðandi sögu (tíma, sögusviði, boðskap o.fl.), ljóðstíl (myndmáli og stílbrögðum) og brag
  • nokkrum bragarháttum
  • helstu stefnum og straumum frá 1550-1900
  • helstu hugtökum málfræði og setningafræði
  • rannsóknarspurningu
  • heimildavinnu, úrvinnslu tilvitnana
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa ýmis konar texta; svo sem fræðitexta, skáldsögu og ljóð
  • beita bókmenntahugtökum
  • tengja texta við ákveðin tímabil
  • beita hugtökum í málfræði til að móta eigin stíl
  • nota ólíkt málsnið
  • eiga samræður um álitamál
  • flytja erindi á áheyrilegan hátt
  • meta gildi og áreiðanleika heimilda (heimildarýni)
  • tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim
  • setja upp ritgerðir og ganga frá texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka dýpri merkingu texta og fært rök fyrir máli sínu
  • taka þátt í fordómalausum skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og taka á mótrökum í ræðu og riti og bregðast við athugasemdum um eigin verk
  • skrifa margskonar texta með mismunandi málsniði á blæbrigðaríkan hátt og fylgja rithefðum
  • vera skapandi í skrifum sínum
  • skrifa ritdóm
  • meta og nota frumheimildir á réttan hátt
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.