Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1361912997.27

  Deildajöfnur, tvinntölur
  STÆR3DT05
  92
  stærðfræði
  deildajöfnur, heildi, samleitni, tvinntölur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Unnið er með breiðbogaföll, snúning falla og tvinntölur og haldið er áfram með deildajöfnur og runur og raðir.
  STÆR3DH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • breiðbogaföllum
  • tvinntölum
  • reglu L’Hoptial
  • deildajöfnum af öðru stigi
  • snúningi falla, rúmmáli þeirra, yfirborðsflatarmáli og bogalengd
  • samleitniprófum raða
  • Taylor og Fourier röðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með tvinntölur, bæði í reikningi, myndrænt og við lausn jafna
  • beita reglu L’Hoptial til að finna markgildi
  • leysa deildajöfnur
  • finna rúmmál, yfirborðsflatarmál og bogalengd snúinna ferla
  • nota samleitnipróf til að kanna hvort raðir séu samleitnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt ...sem er metið með... skilaverkefnum og munnlegu prófi
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.