Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1361916876.21

  Algebra og föll
  STÆR2FG05
  94
  stærðfræði
  algebra, föll, gröf, veldi og rætur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Meginefni áfangans er algebra margliða og föll. Áhersla er lögð á stærðfræðileg vinnubrögð, framsetningu lausna og nákvæmni.
  B í grunnskóla eða sambærilegur undirbúningur
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • margliðum og reikniaðgerðum þeirra
  • lausnum annars stigs jafna
  • skilgreiningu falla, for- og varpmengja og myndrænni túlkun falla
  • línum, skurðpunkti þeirra, teikningu lína og línulegum ójöfnum
  • annars stigs föllum, vísisföllum, rótarföllum, logrum, algildum og ræðum föllum
  • þáttareglunni og lausn þriðja stigs jafna með henni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita fjölbreyttum vinnubrögðum við lausn stærðfræðilegra verkefna
  • einfalda margliður
  • leysa annars stigs jöfnur með ólíkum aðferðum
  • túlka föll myndrænt
  • finna jöfnur lína útfrá punktum og skurðpunkt lína
  • finna núllstöðvar, for- og varpmengi falla og útgildispunkta þeirra
  • einfalda logra og leysa vísis- og lograjöfnur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s.s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Virkni er metin, lögð eru fyrir verkefni og stutt próf eftir atvikum. Í áfanganum er lokapróf.