Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1367022237.18

  Bræðingur; Latin, Blues, Jass og hljóð-upptökukennsla
  SKTL3BR05
  1
  Skapandi tónlist
  Blues, Bræðingur; Latin, Jass og hljóð-upptökukennsla
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn miðar að því að opna augu nemenda fyrir spuna tónlist, jafnvel þótt þátttakendur hafi mjög ólíkan tónlistarlegan bakgrunn. Áhersla er á samvinnu í sköpun tónlistar en nemendum gefst líka færi á að vinna einstaklingsverkefni og fara sínar eigin leiðir. Sjálfir og í sameiningu munu nemendur þjálfast í að búa til sín eigin tónverk í upptökuforritum og síðar flytja tónverk sín fyrir áheyrendur sem hluta af lokaeinkunn.
  A.m.k. 10 einingar í skapandi tónlist á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einkennandi taktegundum
  • almennum spunasmíðaaðferðum sem hann getur nýtt sér í sinni eigin tónlistarsköpun
  • mismunandi vinnuaðferðum og uppsetningum við tónlistarsköpun í tölvum svo sem upptökuforritum sem hægt er að nýta sér við tónlistarsköpun
  • mikilvægi þess að þora að steypa sér út í verkefni og hugmyndir án þess að óttast niðurstöðuna
  • skölum og hljómum sem einkenna áfangann
  • mikilvægi veraldarvefsins til kynningar á efni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita skapandi hugmyndavinnu
  • vinna tónverk frá hugmynd til frumflutnings
  • vinna með öðrum í hópum, hljómsveitum og aðlaga vinnuaðferðir sínar að því umhverfi sem samvinnan á sér stað í
  • skapa heilsteyptar laglínur undir einföldum hljómagöngum
  • beita mismunandi nótnaskriftar- og upptökuforritum til tónsköpunar
  • sýna frumkvæði og skapandi nálgun í listgrein sinni og beitt viðeigandi aðferðum við útfærslu verka
  • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigin verkferli og listrænar niðurstöður
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • öðlast sjálfstraust og sjálfstæði í þróun hugmynda og sýna áræðni við útfærslu þeirra og túlkun ...sem er metið með... umræðum, skriflegum og verklegum æfingum
  • framleiða tónlist sér til yndisauka og getað flutt og miðlað henni ...sem er metið með... umræðum, skriflegum og verklegum æfingum
  • nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun ...sem er metið með... umræðum, skriflegum og verklegum æfingum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum ...sem er metið með... umræðum, skriflegum og verklegum æfingum
  • greina, tjá sig um og meta eigin verk og annarra af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi ...sem er metið með... umræðum, skriflegum og verklegum æfingum
  Í áfanganum er viðhaft símat alla önnina og lögð er áhersla á vinnusemi, sköpun og áræði. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið samviskulega.