Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1367081569.67

  Straumar og stefnur í listljósmyndun
  LJÓS3SS05
  1
  ljósmyndun
  Straumar og stefnur í listljósmyndun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur spreyta sig á að túlka list sína eftir ýmsum ljósmynda- og listastefnum eftir eigin hugmynd. Þeir skulu beita viðeigandi aðferðum til að ná fram túlkun sinni byggt á þekkingu þeirra um ljósmyndun og vinnslu ljósmynda. Lögð er áhersla á eigin túlkun í nálgun viðfangsefna.
  A.m.k. 10 einingar á 2. þrepi í listljósmyndun
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • faggrein sinni og fjölbreyttum listastefnum innan hennarfaggrein sinni og fjölbreyttum listastefnum innan hennar
  • miðlun sköpunar sinnar í samhengi við ólíkar listastefnur
  • samfélagslegu hlutverki listljósmyndunar
  • meðferð og túlkun ljósmynda
  • skapandi ljósmyndun
  • rannsóknarvinnu
  • hugmyndavinnu
  • gildi þess að tjá sig um eigin sköpun og sýna
  • vinnuumhverfi, vinnutækjum og áhöldum sinnar listgreinar og meðferð þeirra
  • búi yfir góðri kunnáttu til að miðla þekkingu á fagsviði sínu á fjölbreytilegan hátt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sértæka þjálfun sína í líkamsbeitingu, tækni, verklagi, skapandi aðferðum og túlkun í listljósmyndun
  • skipuleggja verkferli í listljósmyndun með ábyrgum og sjálfstæðum hætti
  • sýna frumkvæði og skapandi nálgun í listljósmyndun og beitt viðeigandi aðferðum við útfærslu verka
  • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigin verkferli og listrænar niðurstöður
  • öðlast öryggi í beitingu mismunandi miðlunarleiða í listljósmyndun og geti valið viðeigandi leið með tilliti til verkefna og aðstæðna hverju sinni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hagnýta þá sérhæfðu þekkingu, leikni, aðferðir og verkkunnáttu sem hann hefur aflað sér
  • öðlast sjálfstraust og sjálfstæði í þróun hugmynda og sýna áræðni við útfærslu þeirra og túlkun
  • nota ímyndunarafl, innsæi og tilfinningar við sköpun
  • gera sér grein fyrir fagurfræðilegu, siðferðilegu og samfélagslegu hlutverki listamannsins
  • greina, tjá sig um og meta eigin verk og annara af þekkingu, víðsýni og umburðarlyndi
  • öðlast hæfni til að meta listrænan styrk sinn og komi auga á hagnýtingu menntunar sinnar
  • geti staðið að opinberri sýningu/tónleikum/viðburði og miðlað þar listrænum styrk sínum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  Í áfanganum er leiðsagnarmat með símat alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar. Nemendur þurfa einnig að standast mætingarkröfur áfangans.