Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1367085153.51

  Fjölmiðlar
  FÉLA3FJ05
  1
  félagsfræði
  Fjölmiðlar í ljósi félagsfræðinnar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar um eðli og áhrif fjölmiðla sem félagslegs fyrirbæris og þá heimsmynd og hugmyndafræði sem þar birtist. Skoðað er eignarhald á fjölmiðlum, ritstjórn, starfsreglur og siðferðileg viðmið. Nemendur kynnast ólíkum eiginleikum mismunandi tegunda fjölmiðla og meta gagnsemi þeirra við að þjóna ólíkum hlutverkum. Sjónum verður sérstaklega beint að því hvernig fjölmiðlar rækja aðhalds- og eftirlitshlutverk sitt og vernda almannahagsmuni. Áhersla verður lögð á fréttir og fréttatengt efni og að nemendur meti á gagrýninn hátt frammistöðu svæðisbundinna miðla, landsmiðla og erlendra miðla. Einnig verður hugað þeim breytingum sem eru að verða á fjölmiðlanotkun. Nemendur leggja drög að og vinna efni til birtingar í fjölmiðlum.
  A.m.k. 10 einingar í félagsvísindum á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þörfinni fyrir traustar upplýsingar um samfélagið
  • að upplýst umræða og skoðanaskipti eru forsenda lýðræðis
  • helstu hlutverkum og áhrifavaldi fjölmiðla
  • sérstöðu einstakra tegunda fjölmiðla og hvað þeir eiga sameiginlegt
  • eignarhaldi á íslenskum fjölmiðlum, lagaumhverfi, starfsreglum og siðferðilegum viðmiðum
  • rannsóknum á trúverðugleika og áhrifamætti íslenskra fjölmiðla
  • mörkunum milli frétta og auglýsinga eða markaðstengds efnis
  • birtingarformi fordóma svo sem rasisma og sexisma í fjölmiðlum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina á milli hlutlægs og hlutdrægs fréttaflutnings
  • meta trúverðugleika einstakra fréttamiðla
  • koma auga á auglýsingakennda umfjöllun sem sett er fram undir öðrum formerkjum
  • átta sig á tengslum eignarhalds við umfjöllun og efnistök einstakra miðla
  • velja og skipuleggja efni til birtingar í fjölmiðlum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á trúverðugleika og upplýsingagildi efnis í fjölmiðlum
  • meta hvernig íslenskir fjölmiðlar sinna eftirlits- og aðhaldshlutverki sínu
  • gjalda varhug við fordómafullri umfjöllun í fjölmiðlum
  • átta sig á og leggja mat á breytingar sem eru að verða á fjölmiðlaneyslu fólks og aðferðum fjölmiðla og upplýsingafyrirtækja við að ná til notenda
  • afla og vinna efni til birtingar í fjölmiðlum
  Í áfanganum er viðhaft leiðsagnarmat með símati alla önnina. Öll verkefni gilda til einkunnar og þess vegna er það mikilvægt að nemendur stundi námið reglulega.