Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1367448195.2

  Föll, markgildi og deildun
  STÆR3DF05
  8
  stærðfræði
  deildun, föll, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Viðfangsefni áfangans eru vísis- og lograföll, markgildi og deildun algengra falla. Áhersla er á að nemendur setji þekkingu á eiginleikum falla og reiknireglur í samhengi við myndræna framsetningu.
  STÆR2HK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Veldareglum með rauntöluveldisvísi
  • Vísis- og lograföllum sem og lograreglum
  • Samskeytingu falla og andhverfu falls
  • Markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið
  • Helstu tegundum aðfellna
  • Skilgreiningu á afleiðu
  • Deildareikningi og helstu reiknireglum um deildun
  • Afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nota veldareglur til einföldunar og útreikninga
  • Leysa einföld verkefni þar sem vísisvöxtur eða –hnignun kemur fyrir
  • Leysa jöfnur þar sem vísis- og lograföll koma fyrir
  • Skeyta saman einföld föll og finna andhverfu einfaldra falla
  • Finna jöfnu snertils við graf falls
  • Leiða út formúlur fyrir afleiður einfaldra falla
  • Beita reiknireglum um deildun til að finna afleiður falla og deilda flóknar samsetningar af föllum sem hafa þekktar afleiður
  • Koma hagnýtum verkefnum um há- og lággildi í stærðfræðilegan búning og leysa þau
  • Teikna gröf gefinna falla og rökstutt teikningarnar með markgildis- og dieldarreikningi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • Skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • Beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.