Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1369603270.73

  Tölfræði og líkindareikningur I
  STÆR2TL05
  11
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim með myndritum, einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu og undirstöðuatriði líkindareiknings á endanlegur útkomurúmi, þar á meðal frumatriði talningar- og fléttufræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuhugtökum úr lýsandi tölfræði
  • helstu hugtökum um gagnasöfn, s.s. tíðasta gildi, venjulegt meðaltal, vegið meðaltal og miðgildi
  • helstu hugtökum um dreifingu gagnasafns, s.s. seilingu, meðalfrávik, staðalfrávik og hlutfallslegt frávik
  • líkindahugtakinu og hugtökunum útkoma, atburður og útkomurúm
  • hugtökunum samantekt og umröðun
  • fylgnihugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna tíðnitöflur úr gefnu gagnasafni
  • að setja tíðnidreifingu fram á myndrænan hátt
  • reikna helstu gildi sem lýsa gagnasöfnum, s.s. tíðasta gildi, venjulegt meðaltal, vegið meðaltal og miðgildi
  • reikna helstu gildi um dreifingu gagnasafns, s.s. seilingu, meðalfrávik, staðalfrávik og hlutfallslegt frávik
  • nota töflureikna til að vinna úr tölfræðilegum gögnum
  • vinna með samantektir og umraðanir
  • reikna fylgni
  • reikna út líkindi á gefnum atburði í einföldu líkindarúmi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita fjölbreyttum vinnubrögðum og gagnrýnum viðhorfum við vinnslu tölfræðilegra gagna
  • taka tölfræðiupplýsingum með gagnrýnu hugarfari og vera meðvitaður um misbeitingu tölfræðinnar, s.s. varðandi prósentureikning og myndræna framsetningu
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.