Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1369604666.04

  Þrívíð rúmfræði
  STÆR3ÞR05
  13
  stærðfræði
  þrívíð rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginefni áfangans er þrívíð rúmfræði, með og án hnitakerfis og keilusnið. Helstu efnisatriði eru: Sögulegir þættir flatarmyndafræði og sannanir á nokkrum völdum reglum, fimmta krafa Evklíðs og hlutverk hennar í þróun rúmfræði, þrívíð rúmfræði, margflötungar, vigrar í þrívídd og hnit þeirra, jöfnur og stikaform sléttu, línu og ferla, lausnir á jöfnum, horna- og fjarlægðarreikningar, rúmmálsreikningar og vigurfeldi, keilusnið, jöfnur þeirra og speglunareiginleikar. Í meginatriðum er um þrenns konar kennsluhætti að ræða, þ.e.a.s. bekkjarkennslu, hópvinnu og einstaklingsvinnu. Kynning á nýju efni fer oft fram í fyrirlestrum með útskýringum en miklum hluta tímans er varið í dæmareikning sem hver og einn þarf að ná tökum á.
  STÆR3FD05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sígildri rúmfræði og tamið sér stærðfræðileg vinnubrögð
  • keilusniðum og rúmfræðilegum eiginleikum þeirra
  • vigurreikningi í þrívíðu rúmi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla punkta, línur og fleti og leysa verkefni í þrívíðri rúmfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra helstu sannanir sem koma fyrir í námsefni hans
  • fella stærðfræðileg viðfangsefni inn í þá þekkingu og leikni sem hann býr yfir
  • teikna skýringarmyndir til að glöggva sig á vandamálum sem fyrir liggja
  • nýta stærðfræðileg líkön til að fást við aðrar fræðigreinar
  • skilja og taka þátt í að hanna stærðfræðileg líkön sem sniðin eru að ákveðnum viðfangsefnum
  • skilja að það sé ekki sjálfsagt að verkefni hafi lausnir, hvorki einföld jafna né stór viðfangsefni
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.