Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1369605079.9

  Yfirlitsáfangi
  STÆR3YÁ05
  12
  stærðfræði
  yfirlit, áfangi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum eru ýmis atriði eldra námsefnis tekin notuð við lausnir á verkefnum. Auk þess er bætt við ýmsu nýju efni og má þar nefna tvinntölur, fleiri gerðir deildajafna og frekari hagnýtingu heildareiknings.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tvinntölum
  • deildajöfnum af fyrsta og öðru stigi
  • flóknari heildunar- og deildunarverkefni
  • arkarföllum
  • rúmmáli og yfirborðsflatarmáli snúða
  • bogalengd ferla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með tvinntölur
  • leysa flóknari heildunar og deildunar verkefni
  • finna rúmmál og yfirborðs flatarmál snúða
  • beita hjálpartækjum og forritum við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast af öryggi á við stærðfræðileg verkefni
  • lesa stærðfræðitexta með skilningi
  • geta skráð lausnir sínar skýrt og skilmerkilega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og velja aðferð við hæfi
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
  • fylgja og skilja röksemdafærslur í mæltu máli og í texta og gera sér grein fyrir notkun mótdæma til að afsanna fullyrðingar
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.