Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1369605652.77

  Tölfræði og líkindareikningur II
  STÆR3TF05
  11
  stærðfræði
  ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um normlega dreifingu og aðrar líkindadreifingar, úrtök og tölfræðilegar ályktanir, fylgni og fleira.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • fylgnihugtakinu,
  • ályktunartölfræði
  • öryggisbilum
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  • notkun framangreindrar stærðfræði við að svara hagnýtum spurningum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda.
  • reikna fylgni á milli tveggja breytna
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma Z-próf og t-próf
  • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstyðja aðferðir sínar
  • Skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • Beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.