Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370358283.91

  Inngangur að sálfræði
  SÁLF2IS05
  54
  sálfræði
  inngangur að sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Þetta er grunnáfangi í sálfræði þar sem helstu viðfangsefni greinarinnar eru tekin fyrir. Hugtökin hegðun, hugsun, tilfinningar og sjálfsmynd eru sérstaklega skoðuð, ásamt samspili þeirra. Saga sálfræðinnar er kynnt í víðu samhengi, ásamt helstu frumkvöðlum og fjallað er um helstu undirgreinar hennar. Farið er í helstu hugtök sálfræðinnar og mismunandi sálfræðistefnur eru kynntar. Nemendur læra um megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir á hagnýtan hátt með því að framkvæma sínar eigin rannsóknir. Námssálfræði atferlisstefnunnar er tekin vel fyrir í áfanganum og mismunandi tegundir minnis skoðaðar. Mikilvægt er að nemendur geti nýtt sér sálfræðina til að öðlast meiri sjálfsþekkingu.
  Engar forkröfur
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu viðfangsefnum sálfræðinnar
  • helstu þáttum sem móta sálarlíf einstaklinga.
  • notagildi sálfræðinnar í daglegu lífi
  • mismunandi rannsóknaraðferðum sálfræðinnar.
  • einfaldri heimildavinnu
  • námssálfræði og starfsemi minniskerfa.
  • sögu sálfræðinnar.
  • helstu frumkvöðlum sálfræðinnar.
  • helstu hugtökum sálfræðinnar
  • helstu stefnum og undirgreinum sálfræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa í eigin hegðun, hugsun og tilfinningar.
  • greina þá þætti sem að móta sálarlíf einstaklinga.
  • vinna með sína eigin sjálfsmynd.
  • beita mismunandi rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni sálfræðinnar.
  • afla sér heimilda um viðfangsefni sálfræðinnar.
  • nýta sér mismunandi námstækni-og minnisaðferðir.
  • lesa í og skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina.
  • beita þekktum hugtökum sálfræðinnar á viðeigandi máta.
  • koma þekkingu sinni fram á munnlegan og skriflegan hátt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga. ...sem er metið með... samvinnunámi og ljósmyndaverkefni
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis og erfða á sjálfan sig og aðra. ...sem er metið með... leitarnámi og samvinnunámi
  • bæta sjálfsmynd og andlega heilsu til að verða hæfari manneskja í nútíma samfélagi. ...sem er metið með... persónulegum verkefnum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni. ...sem er metið með... raunverulegum rannsóknum
  • nota upplýsingaöflun á hagnýtan hátt í því að leysa verkefni. ...sem er metið með... leitarnámi
  • bæta námstækni sína og auka hæfni sína í að muna námsefni ...sem er metið með... prófum og verkefnum
  • tengja saman fortíð og nútíð í sálfræðinni ...sem er metið með... samvinnunámi, leitarnámi og kvikmyndaverkefni
  • tengja saman mismunandi viðfangsefni og hugtök sálfræðinnar ...sem er metið með... samvinnunámi
  • geta tekið gagnrýna afstöðu til álitamála innan sálfræðinnar. ...sem er metið með... umræðum
  • meta á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt eigið vinnuframlag og annarra í verkefnavinnu. ...sem er metið með... sjálfsmati og jafningjamati
  Leitarnám, rannsóknir, samvinnunám, umræður, fyrirlestrar kennara og nemenda, ljósmyndaverkefni, kvikmyndaverkefni, próf. Verkefnavinna, sjálfsmat, símat og jafningjamat. Ástundun, frumkvæði og þátttaka.