Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370513040.25

  Frönsk menning
  FRAN2FM05
  1
  franska
  frönsk menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áhersla er á fræðslu um afmarkaða þætti franskrar menningar. Hver nemandi vinnur með menningartengt þema á eigin áhugasviði sem valið er í samráði við kennara og vinnur sérstakt verkefni út frá því. Þessi sérverkefni nemenda geta verið af mismunandi toga og bæði munnleg og skrifleg. Nemendur sýna fram á sjálfstæði og frumkvæði við vinnslu verkefna áfangans. Hver nemandi dýpkar þekkingu sína á ákveðnum þætti franskrar menningar og deilir þeirri þekkingu með samnemendum sínum á einhvern hátt.
  FRAN2KV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölþættum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • helstu grunnatriðum málkerfisins
  • fjölbreyttum þáttum í menningu og þjóðfélagi frönskumælandi svæða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um efni af fjölbreyttari toga en áður
  • skilja ýmiss konar lengri samfellda texta í tengslum við þema áfangans
  • taka þátt í samræðum um ákveðin undirbúin og óundirbúin efni og beita málfari við hæfi af meira öryggi en áður
  • skrifa lengri samfellda texta m.a. um menningartengt efni
  • tjá sig á skýran hátt um efni sem hann hefur undirbúið og beita helstu reglum um málnotkun á viðeigandi hátt
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina megininntak talað máls/frásagna af ýmsum toga ef efnið er að mestu leyti kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • tileinka sér efni lengri og sérhæfðari texta af ýmsum toga, einkum menningartengdra texta ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • taka þátt í samræðum/skoðanaskiptum við fjölbreyttar aðstæður á sjálfstæðan hátt og af meira öryggi en áður ...sem er metið með... verkefnum, munnlegri framsögn og prófum
  • tjá sig um efni áfangans á skýran og sjálfstæðan hátt bæði skriflega og munnlega ...sem er metið með... verkefnum, munnlegri framsögn og prófum
  Símat sem byggist á munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.