Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370513818.11

  Afl- og varmafræði
  EÐLI2AV05
  4
  eðlisfræði
  Afl- og varmafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum fyrsta áfanga í eðlisfræði vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum afl- og varmafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, hiti og hreyfing efniseinda, ástandsjafna lofttegunda, varmaorka og varmaleiðni, varmarýmd, eðlisvarmi og fasaskipti.
  STÆR2AF05. Einnig er STÆR2HV05 æskilegur undanfari, eða æskilegt að taka hann samhliða.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einingakerfi (SI) og táknum/hugtökum afl- og varmafræði
  • hugtakaheitum á ensku
  • tenglsum afl- og varmafræði við aðrar raungreinar, samfélag og umhverfi
  • kraftlögmálum Newtons
  • orku og varðveisla hennar
  • þrýstingi
  • hita
  • ástandsjöfnu kjörgass
  • varma, varmarýmd og fasaskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota markverða tölustafi með viðeigandi einingum í útreikningum
  • setja fram og túlka gröf er lýsa hreyfingu hluta
  • nota stærðfræði við lausn verkefna/jafna
  • vinna sjálfstætt að framkvæmd verklegra æfinga og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
  • beita hreyfilögmálum Newtons
  • vinna með orkuhugtakið og tengsl þess við vinnuhugtakið
  • beita gaslögmálinu
  • leysa einföld verkefni um varma og varmaskipti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnisþætti og beita skipulegum aðferðum við úrlausn einfaldra viðfangsefna
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • greina, hagnýta og meta upplýsingar í margskonar formi (töluðu, rituðu eða myndrænu)
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum (s.s. stærðfræði og efnafræði) við lausn verkefna
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
  • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum verklegra æfinga og annarra verkefna áfangans
  • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og lausnir á skilmerkilegan hátt
  • tengja afl- og varmafræði við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi fræðanna
  • taka þátt í upplýstri umræðu og móta afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag