Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370515194.18

  Rafmagns- og bylgjufræði
  EÐLI2RB05
  5
  eðlisfræði
  bylgjur og hreyfing, raffræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum byrjunar áfanga í eðlisfræði vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum rafmagns- og bylgjufræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Rafhleðsla og straumur, rafsvið, orka, spenna, afl lögmál Ohms, viðnám (eðlisviðnám, hitaháð viðnám, samtenging viðnáma), íspenna, lögmál Kirchhoffs og jafnstraumsrásir, segulmagn og segulsvið. Bylgjur; útbreiðsla, samliðun, staðbylgjur og herma, endurvarp og brot, hljóð, samliðun í raufum, Dopplerhrif, ljósbrot, lögmál Snells, alspeglun, speglun ljóss og geislagangur í linsum.
  STÆR2AF. Einnig eru STÆR2HV og EÐLI2AV æskilegir undanfarar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einingakerfi (SI) og táknum/hugtökum rafmagns- og bylgjufræði
  • hugtakaheitum á ensku
  • tenglsum rafmagns- og bylgjufræði við aðrar raungreinar, samfélag og umhverfi
  • rafhleðslum og rafsviði
  • rafstraumi, spennu og raforku
  • viðnámi og lögmáli Ohms
  • íspennu og innra viðnámi rafhlöðu
  • lögmáli Krichhoffs og rafrásum
  • segulmagni og segulsviði
  • bylgjugerðum og útbreiðslu
  • staðbylgjum og hermu
  • hljóðbylgjum
  • Dopplerhrifum
  • ljósbroti og lögmáli Snells
  • brennivídd linsu og linsuformúlunni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota markverða tölustafi með viðeigandi einingum í útreikningum
  • nota stærðfræði við lausn verkefna/jafna
  • vinna sjálfstætt að framkvæmd verklegra æfinga og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
  • beita lögmáli Ohms
  • vinna með hugtökin rafsvið, rafafl og raforka
  • beita lögmálum Kirchhoffs í rafrásum
  • vinna með staðbylgjur í streng og opnum og lokuðum pípum
  • vinna með Dopplerhrif
  • beita lögmáli Snells og vinna með endurvarp og brot bylgna
  • vinna með linsuformúluna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman efnisþætti og beita skipulegum aðferðum við úrlausn einfaldra viðfangsefna
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • greina, hagnýta og meta upplýsingar í margskonar formi (töluðu, rituðu eða myndrænu)
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum (s.s. stærðfræði og efnafræði) við lausn verkefna
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
  • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum verklegra æfinga og annarra verkefna áfangans
  • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og lausnir á skilmerkilegan hátt
  • tengja rafmagns- og bylgjufræði við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  • taka þátt í upplýstri umræðu og móta afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag