Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370521957.15

  Valáfangi, yfirlitsáfangi
  EÐLI3VA05
  6
  eðlisfræði
  Valáfangi, yfirlitsáfangi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum eru í upphafi rifjuð upp helstu grunnatriði afl- og rafmagnsfræði en síðan eru valin nokkur viðfangsefni til dýpkunar í aflfræði, rafsegulfræði, varmafræði og bylgjufræði. Efnisatriði: Lögmál Newtons. Varðveislulögmál orku, skriðþunga og hverfiþunga. Hverfitregða og jafnvægi. Riðstraumur og sveiflurásir. Hálfleiðarar. Sveifluhreyfing. Vökvaaflfræði. Lögmál varmafræðinnar og varmavélar.
  EÐLI2VA05 EÐLI2RB05 STÆR3HD05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða á ensku tengdum efni áfangans
  • sérhæfðum lögmálum, viðfangasefnum og orðfæri til að taka þátt í almennri umræðu um málefni eðlisfræði
  • kraftvægi, hverfitregðu og hverfiþunga
  • varðveislulögmálum aflfræðinnar
  • riðstraum og riðstraumsrásum (sveiflurásum)
  • hálfleiðurum og notagildi þeirra
  • sveifluhreyfingum dempuðum sem ódempuðum
  • vökvalögmálum Arkimedesar og Bernoulis
  • 1. og 2. lögmáli varmafræðinnar og varmavélum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota markverða tölustafi og viðeigandi einingar ásamt því að hagnýta og yfirfæra leikni milli flóknari stærðfræði og eðlisfræði til úrlausnar verkefna
  • setja fram og túlka myndir, gröf og töflur
  • tjá skoðanir sínar og verkefni á skýran hátt og rökstyðja í fræðilegu samhengi
  • leita sér heimilda um afmarkað efni/verkefni og nýta þær á viðeigandi hátt
  • skipuleggja og framkvæma verklegar æfingar og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
  • vinna með varðveislulögmál eðlisfræðinnar
  • vinna með riðstraumsrásir
  • leysa raunhæf verkefni um dempaðar og ódempaðar sveiflur
  • beita lögmálum Arkimedesar og Bernoulis
  • beita lögmálum varmafræðinnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum námsgreinum til að auðvelda námið
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja saman efnisþætti og beita skipulegum aðferðum við úrlausn flóknari viðfangsefna
  • greina nauðsynlegar upplýsingar úr safni upplýsinga, hagnýta þær og miðla þeim á viðeigandi formi (í mæltu eða rituðu orði, myndrænt eða í töflum)
  • útskýra, greina og draga ályktanir af niðurstöðum verklegra æfinga
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og taka upplýsta afstöðu til siðferðilegra álitamála
  • taka þátt í faglegri umræðu og rökstyðja afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag