Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370601180.13

  Siðfræði
  HEIM2SI05
  2
  heimspeki
  siðfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er viðfangsefnið siðfræði sem er sjálfstæð undirgrein heimspeki. Áfanginn er kynning á siðfræði sem er bæði afstæð og fræðileg umræða um siðferðileg málefni. Farið verður í siðfræðikenningar, hagnýti þeirra við lausn siðaklemma og hvernig haga beri rökræðu og framsetningu afstöðu. Í áfanganum verður farið yfir eftirfarandi viðfangsefni: • Siðferðilega rökræðu; hvað í henni felst, tilgang hennar og hvaðan hún sprettur. • Menningarlega afstæðishyggju; ólíkar siðareglur sem gilda í ólíkum menningarsamfélögum. • Nytjastefnu; að velja þá breytni sem leiðir til bestu heildarafleiðingarinnar fyrir alla sem málið snertir. • Rökræðuna um nytjastefnu; krafan um réttlæti, réttindi og vísan í fortíðarástæður. • Immanúel Kant og skilyrðislausa skylduboðið. • Thomas Hobbes og samfélagssáttmálann. • Dygðasiðfræði.
  LÍFS1BE05, LÍFS1BS05 og FÉLV1ÞF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kenningum og hugtökum í siðfræði
  • hagnýtri siðfræði og gildi siðfræðikenninga í daglegu lífi
  • lausn siðferðilegra álitamála
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita siðfræðikenningum
  • rökræða siðferðileg álitamál, átta sig á annmörkum eigin röksemdarfærslu og finna skynsamlegar lausnir á siðferðilegum álitamálum
  • móta eigin skoðanir um siðferðileg viðfangsefni og setja þær fram á skipulagðan og á gagnrýninn hátt
  • lesa mikilvæga frumtexta í siðfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka upplýstar ákvarðanir í siðferðilegum málefnum
  • geta á gagnrýninn hátt greint góðar og slæmar röksemdarfærslur í ræðu og riti
  • sýna þroskaða siðferðisvitund í hegðun, ræðu og riti
  • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.