Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370616141.19

  Gönguferðir og undirbúningur þeirra
  ÚTIV2GU05
  2
  Útivist
  Gönguferðir og undirbúningur þeirra
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Undirbúningur og skipulag gönguferða, búnaður, kortalestur og rötun, nesti og næring á ferðalagi, veðrátta og veðurspár, fyrsta hjálp í óbyggðum, staðhættir og sagnir, náttúrufar (jarðfræði, plöntur, dýralíf og umhverfi), gildi útivistar fyrir heilsurækt og heilbrigðan lífsstíl. Verklegar útiæfingar. Hálfs- og heilsdagsferðir. Helgarferðir. Útbúin og flutt kynning á sögu tiltekins svæðis eða náttúrufari á erlendu tungumáli. Log-bók og lokaskýrsla. Ferðirnar geta verið farnar í samvinnu við ferðaþjónustuaðila eða áhugasamtök sem sérhæfa sig í gönguferðum á svæðinu, ss Ferðafélag Fljótdalshéraðs og Wild Boys. Áfanginn er símatsáfangi sem byggist m.a. á þremur námsþáttum: mætingu í fyrirlestra tengda áfanganum og síðan í ferðina sjálfa, frammistöðu nemandans í vettvangsferðunum og skilum á ferðaskýrslu (loggbók). Ástundun, frammistöðu í verklegum æfingum og ferðum, ferðaskýrslu (log-bók) og erindum nemenda. Áfanginn getur nýst sem undirbúningur að LOKA áfanga, þar sem nemendur gerðu verkefni sitt í tengslum við svæðið sem ferðast er um hverju sinni. Gæti tengst sögu (mannlíf á fyrri tíð) jarðfræði (jarðsaga svæðisins, stutt með myndum) tungumálum (ferðasagan á erlendri tungu).
  10 einingar í náttúrufræði eða sambærilegum áföngum á náttúrufræðibraut.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • gildi gönguferða sem heilsurækar og lífsstíls
  • mikilvægi góðs undirbúnings fyrir lengri og skemmri gönguferðir
  • búnaði og pökkun (í bakpoka)
  • skipulagningu ferða
  • þeim svæðum sem gönguferðirnar taka til (grunnþekking á veðráttu, staðháttum, landfræði, náttúrufari og sögu þeirra áfangastaða/leiða sem farið er um)
  • kortalestri og rötun með hjálp áttavita og GPS
  • nesti og næringu
  • gildi fyrstu hjálpar á ferðalagi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • kortalestri og rötun
  • skipuleggja skemmri og lengri ferðir
  • þekkja sögu og náttúrufar á völdum gönguleiðum. (saga og sagnir, gróður og dýralíf, jarðsaga)
  • áætla næringar- og nestisþörf á skemmri sem lengri ferðum
  • velja viðeigandi búnað og pakka í bakpoka
  • nota viðeigandi búnað á ferðalagi
  • miðla þekkingu til samferðafólks og samnemenda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa kort og velja sér leiðir út frá því
  • skipuleggja skemmri sem lengri gönguferðir
  • meta og ákveða hvaða búnað þarf til ferðar
  • safna upplýsingum, taka myndir og gera leiðabók úr áfanganum sem kemur til námsmats
  • taka saman ítarlegan fróðleik um valda þætti valins göngusvæðis og miðla þeim fróðleik til samferðamanna á íslensku eða erlendu tungumáli
  • taka að sér aðstoðarfararstjórn í léttum gönguferðum
  • leiðbeina almennu ferðafólki um gönguleiðir á Austurlandi og aðstoða við skipulagningu og undirbúning skemmri gönguferða