Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370624612.41

  Borgaravitund, einstaklingur
  LÍFS1BE05
  5
  lífsleikni
  borgaravitund, lífsstíll, náms- og starfsfræðsla, sjálfsmynd, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta daglegt líf og tengsl nemenda við samfélag sitt. Eftirfarandi viðfangsefni tilheyra námsefni áfangans: - Sjálfsmynd; auka þekkingu og skilning á sjálfum sér, meta og efla sjálfstraust, samskiptafærni, skilgreina áhugasvið og eigin hæfni á ýmsum sviðum. - Lífsstíll; þar er farið í forvarnafræðslu um vímuefni, áfengi, átraskanir, mataræði og svefn. Auk þess kynheilbrigðsfræðsla frá Ástráði. - Tjáning; farið verður í framkomu og tjáningu eigin skoðana. - Náms- og starfsfræðsla; lögð áhersla á átthagafræði framhaldsskólakerfisins s.s. skólakerfið, námsleiðir, námsmarkmið, sjálfsþekking, námstækni, vinnubrögð og gerð námsáætlana.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • framhaldsskólakerfinu og námsleiðum sem leiða til mismunandi útgönguleiða
  • góðum vinnubrögðum, námstækni og mikilvægi markmiðssetninga
  • tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals sem og áhugasviði, styrkleikum og veikleikum í námi
  • helstu hugtökum sem tengjast sjálfsmynd og þekkingu og skilningi á eigin persónu
  • því hvernig skal undirbúa og flytja munnleg erindi við mismunandi aðstæður
  • gildi heilbrigðs lífsstíls sem og skaðsemi fíknihegðunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða námsframboð og námsleiðir og tengja áhugasvið við náms- og starfsval
  • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu t.d. með því að nýta sér ýmis stöðluð og viðurkennd sjálfsmatspróf
  • nýta sér góð vinnubrögð, góða námstækni og setja sér raunhæf markmið
  • undirbúa mál sitt og færa rök fyrir skoðunum sínum og afstöðu
  • nýta sér upplýsingar um forvarnir og heilsueflingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja sér leið gegnum framhaldsskólakerfið og búa til námsáætlun fyrir nám að loknum framhaldsskóla
  • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið m.t.t. áhugasviðs og styrkleika og veikleika
  • nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
  • flytja mál sitt á sannfærandi og öruggan hátt
  • velja heilsueflandi lífsstíl s.s. hollt mataræði, nægan svefn og kynheilsu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.