Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370625448.83

  Borgaravitund, samfélag
  LÍFS1BS05
  6
  lífsleikni
  borgaravitund, samfélag, samskipti, umhverfismál, vinnumarkaður
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta daglegt líf nemenda og tengslin við samfélagið. Þeir þættir sem verða teknir til umfjöllunar eru: • vinnumarkaður; réttindi og skyldur, ferilskrár, starfsumsóknir og atvinnuviðtöl • fjármálalæsi; eigin fjármál, neysluviðmið, fjárhagsaðstoð • umhverfismál; sjálfbærni, náttúruauðlindir, umhverfissiðfræði og -vitund og neysluvenjur • borgaravitund; jafnrétti, staðalmyndir og lýðræði, alþjóðasamfélagið og fjölmenning • tjáning; flutningur formlegra og hálf-formlegra erinda.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem snerta umhverfismál og umhverfisvitund, s.s. sjálfbærni
  • umhverfismerkingum, eigin neysluvenjum og áhrifum þeirra á eigin velferð og umhverfið
  • fjármálahugtökum ásamt umfjöllun um auglýsinga og neyslusamfélagið
  • formi tjáningar, hvernig skal undirbúa og flytja munnlegt erindi
  • helstu þáttum sem snerta gildi, kröfur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
  • ferli atvinnuumsókna, atvinnuleitar og gerð ferilskrár
  • umfjöllun um alþjóðasamfélagið og fjölmenningu sem varða jafnrétti og lýðræði
  • þáttum sem hafa áhrif á samskipti og ágreiningsstjórn
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla og vinna með upplýsingar um eigin neyslu og nýtingu náttúruauðlinda
  • taka þátt í samræðum sem varða umhverfisvitund og sjálfbærni á ábyrgan og rökrænan hátt
  • fylgja því ferli sem þarf til að sækja um atvinnu
  • greina og meta aðstæður er tengjast fjölmenningu, jafnrétti, lýðræði og staðalmyndum
  • skipuleggja, taka réttar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin fjármálum og neyslumynstri
  • horfa gagnrýnið á auglýsingar og taka sjálfstæða afstöðu til auglýsinga
  • undirbúa málflutning í mismunandi aðstæðum og færa rök fyrir skoðunum sínum
  • skoða samskipti, ágreining og tilfinningar á jákvæðan og hagnýtan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja saman ferilskrá, bera sig að í atvinnuleit og atvinnuviðtölum
  • meta áhrif eigin lifnaðarhátta á umhverfið og geta hagrætt neysluvenjum m.t.t. sjálfbærni
  • taka upplýsta afstöðu til almennrar umfjöllunar um umhverfismál
  • lesa í fjármálatilboð; lesa auglýsingar og draga úr markaðsvæðingu
  • flytja mál sitt á sannfærandi og öruggan hátt, beita líkamanum rétt í flutningi
  • meta og gera grein fyrir aðstæðum og þáttum sem tengjast fjölmenningu og alþjóðavitund
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.