Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370860747.44

  Skáldsögur
  ÍSLE3SK05
  7
  íslenska
  skáldsögur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á lestur íslenskra fagurbókmennta, skáldsagna, á markvissan og greinandi hátt með því að nota bókmenntahugtök. Einnig að nemandi komi rökstuddri skoðun á verkunum á framfæri í ræðu og riti. Nemandi hefur áhrif á val skáldsagna.
  Nemandi skal hafa lokið ÍSLENSKU á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvað skilur að fagurbókmenntir og afþreyingarbókmenntir
  • beitingu bókmenntahugtaka
  • menningarlegu og fagurfræðilegu gildi bókmennta
  • að bókmenntir þroska málkennd og efla lesskilning
  • gildi bókmennta til persónulegs og félagslegs þroska
  • að bókmenntir efla siðferðisþroska
  • að bókmenntir efla sköpunarmátt
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa með gagnrýnum huga
  • mynda sér skoðun og rökstyðja hana með því að vitna í bókmenntatexta og vinna úr honum
  • skrifa bókmenntaritgerð
  • nýta sér bókmenntir til þroska og greiningar á samfélagi
  • nýta sér bókmenntir til að efla mannþekkingu og skilning á álitamálum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota bókmenntahugtök til að verða næmari og gagnrýnni lesandi
  • sjá samfélagið í skýrara ljósi t.d. hvað varðar lýðræði og jafnrétti
  • skilja betur fjölbreytta flóru mannlífsins
  • þroska persónuleika sinn
  • greina, meta og tjá sig um bókmenntaverk af þekkingu, víðsýni, ábyrgð og virðingu
  • njóta þess að lesa bókmenntaverk