Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1370876358.48

  Kynjafræði
  KYNJ3KY05
  1
  kynjafræði
  Kynjafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er kynja- og jafnréttisfræðsla. Fjallað er um jafnrétti, karlmennsku/kvenmennsku, fjölmiðla, klámvæðingu, kynbundið ofbeldi, stjórnmál og fleira. Ýmsar birtingarmyndir kynjaskekkju skoðaðar og greindar. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni, nemendur eru hvattir til að taka mikinn þátt og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun, greiningu á umhverfi sínu og umræðum um eigin viðhorf jafnt og annarra.
  ÍSLE2ED05 (ÍSL2B05) eða FÉLA2BY05 (FÉL2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • á helstu hugtökum jafnréttismála
  • birtingarmyndum kynjaskekkju í nærsamfélagi
  • birtingarmyndum kynjaskekkju frá alþjóðlegu sjónarhorni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum kynjafræði á ólíkar aðstæður
  • meta jafnrétti útfrá menningarlegum gildum samfélagsins
  • rýna í menningu og átta sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja helstu orsakir kynjaskekkjunnar samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
  • geta tengt menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
  • ígrunda viðhorf sín
  • setja sig í spor annarra
  • dýpka skilning á félagsheiminum sem hann býr í
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.