Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371118346.8

  Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta
  ÍSLE3BÓ05(31)
  92
  íslenska
  Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  31
  Í áfanganum er fjallað um íslenskar bókmenntir og sögu þeirra frá landnámi til siðaskipta. Nemendur fræðast einnig um orðaforða og beygingarkerfi fornmáls og öðlast þannig betri skilning á textunum og málfari þeirra. Auk þess tjá nemendur sig í ræðu og riti um fornbókmenntir, fá þjálfun í meðferð heimilda og skrifa ritgerð um efni áfangans. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.
  ÍSLE2MÁ05(21) eða ÍSLE2MÁ04(22).
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skiptingu bókmenntasögunnar í tímabil skráðra og óskráðra bókmennta
  • því hvenær menn hyggja að einkum hafi verið lögð stund á hverja bókmenntagrein á tímabilinu 800-1550
  • fornum bragarháttum, a.m.k. fornyrðislagi, ljóðahætti og dróttkvæðum hætti
  • sögu helstu eddukvæða og skiptingu þeirra í goðakvæði og hetjukvæði
  • helstu persónum hetjukvæðanna, hugmyndafræði þeirra og boðskap
  • algengustu yrkisefnum dróttkvæðaskálda
  • skáldamáli dróttkvæða og eddukvæða, heitum og kenningum
  • upphafi ritmennta á Íslandi, helstu skólasetrum til forna, fræðiritum, bókagerð og varðveislu handrita
  • grundvallarhugtökum um ritverk miðalda
  • helstu sérkennum konungasagna, biskupasagna, samtíðarsagna, Íslendingasagna, Íslendingaþátta, fornaldarsagna Norðurlanda og riddarasagna
  • orðaforða, orðmyndun og nokkrum helstu beygingareinkennum fornmáls í þeim textum sem lesnir eru, t.d. beygingu nafnorða, fornafna, lýsingarorða og sagna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa rit með fornu málfari
  • flytja fyrirlestur um efni áfangans þar sem gætt er að framkomu og framsögn
  • skrifa ritgerð á vönduðu máli um efni áfangans þar sem gætt er að samhengi í efni og meðferð heimilda
  • nota handbækur og hjálparforrit við stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka saman nokkrar vísur eddukvæða og dróttkvæðar vísur, skilja þær og skýra vandlega og gera grein fyrir efni þeirra, heimsmynd og hugmyndafræði ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófi
  • nýta hugtök sem varða orðaröð og setningagerð við lestur dróttkvæða ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófi
  • lesa og skilja a.m.k. eina viðamikla Íslendingasögu og gert grein fyrir efni hennar og hugmyndaheimi ...sem er metið með... ritgerð og prófi
  • öðlast skilning á því hvaða áhrif fornbókmenntir hafa í nútímanum, t.d. á umhverfi fólks og menningu ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • tjá sig munnlega með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu ...sem er metið með... fyrirlestri
  • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt ...sem er metið með... ritgerð
  • axla ábyrgð á eigin námi ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • taka virkan þátt í kennslustundum ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópvinnu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: fyrirlestur, ritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), skriflegt próf í lok annar og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.