Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371121169.21

  Mál og bókmenntir frá siðaskiptum til aldamótanna 1900
  ÍSLE3MI05(41)
  94
  íslenska
  mál og bókmenntir frá siðaskiptum til aldamótanna 1900
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  41
  Í áfanganum er fjallað um tengsl máls, bókmennta og þjóðfélags frá siðaskiptum fram yfir aldamótin 1900. Vakin er athygli á því hvernig málfar íslenskra bókmennta, og bókmenntirnar sjálfar, endurspegla þjóðfélagsaðstæður og menningarlíf, tíðaranda, strauma og stefnur á tímum siðaskipta, lærdómsaldar, upplýsingar, rómantíkur og raunsæis. Nemendur kynnast hugmyndum manna um íslenska tungu og viðleitni þeirra til málhreinsunar. Nemendur fá einnig tækifæri til að tjá sig í ræðu og riti um einstök verk og höfunda þeirra. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslustundum.
  ÍSLE2BÓ05(31)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökunum lærdómsöld, upplýsing, rómantík og raunsæi þegar fjallað eru um bókmenntir
  • áhrifum erlendra menningarstrauma á íslenskar bókmenntir og málfar tímabilsins
  • nokkrum helstu höfundum og verkum tímabilsins
  • einkennum texta sem ritaðir voru á tímabilinu
  • algengum bragreglum og helstu bragarháttum
  • helstu baráttumönnum íslenskrar málhreinsunar á tímabilinu og hugtakinu hreintungustefna
  • tökuorðum, slettum og slangri frá ýmsum tímum sögunnar
  • nýyrðum frá 19. öld
  • erlendum áhrifum á íslenskt mál frá siðaskiptum til nútíma.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa texta sem ritaðir voru á tímabilinu frá siðaskiptum til 1900
  • lesa upphátt úr bókmenntatextum frá tímabilinu með áherslu á stíl og stílbrigði
  • greina algengustu stílbrögð í texta, bæði bundnu mál og óbundnu
  • flytja fyrirlestur um valin bókmenntaverk og höfunda þar sem gætt er að framkomu og framsögn
  • skrifa bókmenntarigerð á vönduðu máli þar sem gætt er að samhengi í efni og meðferð heimilda
  • nota handbækur og hjálparforrit við stafsetningu, meðferð heimilda og framsetningu texta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita bragreglum og stílbrögðum í skapandi skrifum ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófi
  • átta sig á einkennum bókmennta á tímabilinu og áhrifum þeirra á listir og menningu í nútímanum ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/prófi
  • tjá sig munnlega um efni áfangans með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu ...sem er metið með... fyrirlestri
  • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt ...sem er metið með... ritgerð
  • axla ábyrgð á eigin námi ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • taka virkan þátt í kennslustundum ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópavinnu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: fyrirlestur, ritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), skriflegt próf í lok annar og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.