Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371121503.76

  Framhaldsáfangi í umhverfisfræðum. Auðlindir Íslands
  UMHV2ÍS05
  1
  umhverfisfræði
  framhaldsáfangi í umhverfisfræðum. auðlindir íslands
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er áhersla á umhverfismál tengd Íslandi. Fjallað er um sjálfbæra auðlindanýtingu og sjálbæra þróun. Lögð verður áhersla á að nemendur skoði sjálfbæra þróun í víðu samhengi og velti fyrir sér mikilvægi umhverfismála, félagslegra þátta og efnahagslegra þátta í þessu samhengi. Sérstaða Íslands í orkumálum er skoðuð. Nemendur kynna sér innlenda orkugjafa og velta fyrir sér hvað felst í hagnýtri orkunýtingu. Nemendur skoða ólíkar gerðir vistvæns eldsneytis og velta fyrir sér kostum og göllum þeirra. Hugmyndir um vistvæna byggð verða kynntar. Fjallað verður um ólíka þætti sem hafa áhrif á hversu vistvæn byggð telst. Lögð verður áhersla á að nemendur kynni sér og vinni með umhverfismál sem eru efst á baugi hverju sinni. Í þessu samhengi er kjörið að þjálfa nemendur í að skoða umhverfismál á gagnrýninn hátt og velta fyrir sér ólíkum sjónarmiðum.
  UMHV1UN5 (UMF1A05) og NÁTT1GR05 (NÁT1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Sérstöðu Íslands í umhverfismálum
  • Ólíkum kostum í eldsneytismálum
  • Hvernig umhverfismál, félagslegir þættir og efnahagslegir þættir tengjast hugmyndinni um sjálfbæra þróun
  • Hugmyndum um vistvæna byggð
  • Hvað felst í umhverfisvottun
  • Grænu bókhaldi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Lesa skýrslur og lagafrumvörp sem tengjast umhverfismálum
  • Útfæra hugmyndir um sjálfbæra þróun þar sem tekið er tillit til umhverfismála, félagslegra þátta og efnahagslegra þátta
  • Halda grænt bókhald.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Túlka á gagnrýninn hátt upplýsingar sem tengjast umhverfismálum
  • Vera virkur þátttakandi í umræðu um umhverfismál.
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.