Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371123219.13

  Samtímalist
  LIST3SA05
  1
  listasaga
  samtímalist
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verður listasaga Vesturlanda frá popplist til dagsins í dag kennd. Fjallað verður meðal annars um popplist, minimalisma, hugmyndalist og póstmódernisma. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem tengjast stíltímabilum, leita upplýsinga og ítarefnis í ólíkum miðlum og kynna rannsóknarniðurstöður fyrir samnemendum sínum. Farið verður á myndlistarsýningar þar sem nemendur kynnast því sem boðið er upp á í samtímamyndlist í sýningarsölum höfuðborgarsvæðisins og verkefni unnin í tengslum við vettvangsferðirnar. Nemendur verða þjálfaðir í vinnu verkefna um sögu og sögulega þróun með því að greina atburði og hugmyndir á tímabilinu.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum myndlistar síðustu 60 ára
  • nöfnum og verkum helstu myndlistarmanna á tímabilinu
  • hvernig verk myndlistarmanna geta verið ólík þótt þau tilheyri sama stíl
  • hvernig myndlist einstakra myndlistarmanna breytist með tíma og breyttum viðhorfum
  • hvernig samfélagsgerð og tíðarandi hefur áhrif á hugmyndir, viðfangsefni og útfærslu verka myndlistarmanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sögulegri þekkingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera saman, finna tengsl, einfalda og draga ályktanir af listasögunni og þróun hennar ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • vinna sjálfstætt og setja fram sögulegar greiningar ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • vinna skipulega með sögulegan texta og setja fram á rökrænan hátt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • greina sögulega þróun myndlistar og samhengi hennar ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Námsmat byggir á verkefnum, ástundun og þátttöku í umræðum og lokaprófi.