Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1371124228.6

  Barnabókmenntir
  ÍSLE3BB05(33)
  78
  íslenska
  barnabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  33
  Í áfanganum er fjallað um sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabókmennta auk þess sem skyggnst er inn í mál og menningarheim barna; máltöku barna, málþroska og ritun barna. Nemendur fá þjálfun í lestri fræðigreina um efnið og gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega.
  ÍSLE3BÓ05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróunarsögu íslenskra barna- og unglingabóka
  • hugmyndafræðilegum tengslum (skyldleika) íslenskra og erlendra barna- og unglingabóka
  • helstu bókmenntafræðilegum hugtökum sem tengjast barna- og unglingabókum
  • ýmsum flokkum barna- og unglingabóka, ólíku efni þeirra, eðli og tilgangi
  • ólíkum kenningum um máltöku barna
  • helstu stigum í máltöku barna
  • helstu rannsóknum á íslensku barnamáli
  • helstu tal- og málgöllum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa vandlega nokkrar íslenskar barna- og unglingabækur frá ýmsum tímum
  • lesa gagnrýna umfjöllun um barna- og unglingabækur í blöðum og tímaritum
  • skoða ýmsar birtingarmyndir barna- og unglingabóka, t.d. leikrit, kvikmyndir, sjónvarpsefni, leiki og margmiðlunarefni
  • vinna undir leiðsögn kennara að munnlegri kynningu og/eða ritgerð á vönduðu máli sem felur í sér greiningu texta, upplýsingaöflun og lestur fræðitexta
  • nota handbækur og hjálparforrit við framsetningu texta.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla af skilningi og þekkingu um íslenskar barna- og unglingabækur ...sem er metið með... verkefnum/fyrirlestri/ritgerð
  • velja lesefni handa börnum og unglingum og leiðbeina þeim um bókaval ...sem er metið með... verkefnum
  • tjá sig munnlega um efni áfangans með áherslu á skýra framsögn og örugga framkomu ...sem er metið með... fyrirlestri
  • skrifa vandaðan texta þar sem samhengis í efni er gætt og heimildir eru notaðar á ábyrgan hátt ...sem er metið með... ritgerð
  • axla ábyrgð á eigin námi ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • taka virkan þátt í kennslustundum ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tileinka sér jákvætt viðhorf til móðurmáls og eigin málnotkunar ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum í hópavinnu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina
  • tjá skoðun sína á námsefni, námsmati og fyrirkomulagi kennslu ...sem er metið með... stöðugu mati kennara á framkomu og frammistöðu nemanda yfir önnina.
  Gert er ráð fyrir leiðsagnarmati í áfanganum en það byggir á stöðugri endurgjöf kennarans um frammistöðu nemandans. Meðal námsmatsþátta verður: fyrirlestur, ritgerð, ýmiss konar verkefni (bæði munnleg og skrifleg, einstaklings- og hópverkefni), skriflegt próf í lok annar og mat á undirbúningi og þátttöku nemandans í kennslustundum á önninni.